logo
Skip to content

5 лева, 2007 г.

Българските занаяти • Килимарство

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната стойност на монетата „5 ЛЕВА” и годината на емисия „2007”.

На обратната страна е изобразен мотив от български килим, оцветен в червено, жълто, кафяво и зелено. Околовръст над него са изписани текстовете „БАГРИ ОТ ПРИРОДАТА” и „КИЛИМАРСТВО”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

2007 г.

Номинална стойност

5 лева

Метал, проба

Ag 500/1000
с нанесено оцветяване

Качество

мат-гланц

Тегло

23.33 г

Диаметър

38.61 мм

Гурт

гладък

Тираж

7000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Иван Тодоров и
Пламен Джерманов