logo
Skip to content

10 лева, 2007 г.

Съкровищата на България • Пегас от Вазово

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на БНБ с годината „1879”, изписана върху лентата, както и номиналната стойност „10 ЛЕВА”. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА” и годината на емисия „2007”.

На обратната страна е изобразен златен пегас, открит в землището на с. Вазово, Разградско, а околовръст върху външния ринг – надпис „СЪКРОВИЩАТА НА БЪЛГАРИЯ • ВАЗОВО •”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

2007 г.

Номинална стойност

10 лева

Метал, проба

Ag 999/1000
с частично позлатяване

Качество

мат-гланц

Тегло

20 г

Диаметър

40 мм

Гурт

гладък

Тираж

10 000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Развигор Колев,
Борислав Кьосев и Красимир Ангелов