logo
Skip to content

10 лева, 2008 г.

Съкровищата на България • Севт III

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на БНБ с годината „1879”, изписана върху лентата, както и номиналната стойност „10 ЛЕВА”. Околовръст във външния пръстен са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА” и годината на емисия „2008”.

На обратната страна на монетата е представена изработена от бронз глава на тракийския цар Севт ІІІ, намерена край Казанлък през 2004 г. Околовръст над него във външния пръстен е изписано „СЪКРОВИЩАТА НА БЪЛГАРИЯ”, а отдолу – „СЕВТ ІІІ”.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Емисия

2008 г.

Номинална стойност

10 лева

Метал, проба

Ag 999/1000
с частично позлатяване

Качество

мат-гланц

Тегло

20 г

Диаметър

40 мм

Гурт

гладък

Тираж

8000

Отсечена в

София, България

Художествен проект

Елена Тодорова и
Тодор Тодоров