logo
Skip to content

Българска народна банка

обявява анонимни конкурси за изработване на
художествени проекти на:

• сребърна възпоменателна монета „175 години от рождението на Христо Ботев“ от серията „Българско възраждане“;

• сребърна възпоменателна монета „200 години от рождението на Найден Геров“ от серията „Българско възраждане“;

• сребърна възпоменателна монета „100 години от основаването на Българския олимпийски комитет“;

• медна възпоменателна монета „125 години от рождението на Димитър Талев“ от серията „Български творци “;

• златна възпоменателна монета „100 години Богословски факултет“;

• сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „Цар Михаил III Шишман“ от серията „Средновековни български владетели“.

Срок за представяне на проектите на:

• сребърната възпоменателна монета „175 години от рождението на Христо Ботев“– 1 септември 2022 г.;

• сребърната възпоменателна монета „200 години от рождението на Найден Геров“ – 2 септември 2022 г.;

• сребърната възпоменателна монета „100 години от основаването на Българския олимпийски комитет“ – 5 септември 2022 г.;

• медната възпоменателна монета „125 години от рождението на Димитър Талев“ – 26 септември 2022 г.;

• златната възпоменателна монета „100 години Богословски факултет“ –
27 септември 2022 г.;

• сребърната възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „Цар Михаил III Шишман“ – 28 септември 2022 г.

Условията и задължителните изисквания за проектите на възпоменателните монети са публикувани на интернет страницата на БНБ - www.bnb.bg. При желание същите могат да бъдат получени и на хартиен носител всеки работен ден в сградата на БНБ в гр. София,
пл. „Княз Александър I“ № 1 на каса № 1 - всеки работен ден от 8:30 до 12:30 и от 13:00 до 15:45 ч, междинни почивки от 10:00 до 10:45 и от 14:30 до 14:45 часа.


Прикачени файлове

Сребърна възпоменателна монета „175 години от рождението на Христо Ботев“ Изтегли ZIP (616 KB)

Сребърна възпоменателна монета „200 години от рождението на Найден Геров“ Изтегли ZIP (623 KB)

Сребърна възпоменателна монета „100 години от основаването на Българския олимпийски комитет“ Изтегли ZIP (643 KB)

Медна възпоменателна монета „125 години от рождението на Димитър Талев“ Изтегли ZIP (628 KB)

Златна възпоменателна монета „100 години Богословски факултет“ Изтегли ZIP (19712 KB)

Сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „Цар Михаил III Шишман“ Изтегли ZIP (652 KB)

Лого на БНБ Изтегли PDF (205 KB)

Декларации Изтегли DOC (64 KB)