logo
Skip to content

Предварителна програма за отсичане на възпоменателни монети през периода 2025-2027

От 4 до 16 юни 2024 г. БНБ провежда ежегодното обществено допитване за своята Програма за отсичане на възпоменателни монети и отпечатване на възпоменателни банкноти през периода 2025 – 2027 г. чрез анкета, публикувана на тази страница.

Всеки участник може да даде своя глас чрез натискане на бутоните “Да” или “Не” за включените в програмата монети, както и да направи предложения за нови възпоменателни монети.

Стремежът ни е да планираме отсичането на монетите съобразно търсенето и наред с това да поддържаме добрите традиции в монетосеченето. Чрез анкетата ще можем да отчетем общественото мнение за тематика, както и вида на бъдещите възпоменателни монети.

Благодарим Ви предварително, че проявихте интерес към анкетата!

 


 

 • 2025 година

 • Тематика:                    Християнство
  Име на серия:            
  Име на монетата:      
  Вид метал:                  злато
  Вашият отговор:

 • Тематика:                    Християнство
  Име на серия:            Българска иконография
  Име на монетата:      
  Вид метал:                  злато
  Вашият отговор:

 • Тематика:                    Именити българи
  Име на серия:            Български творци
  Име на монетата:      
  Вид метал:                  мед
  Вашият отговор:

 • Тематика:                    Историческа
  Име на серия:            Българско възраждане
  Име на монетата:      
  Вид метал:                  сребро
  Вашият отговор:

 • Тематика:                    Историческа
  Име на серия:            Българско възраждане
  Име на монетата:      
  Вид метал:                  сребро
  Вашият отговор:

 • Тематика:                   
  Име на серия:            
  Име на монетата:      
  Вид метал:                  сребро
  Вашият отговор:

 • 2026 година

 • Тематика:                    Историческа
  Име на серия:            Българско възраждане
  Име на монетата:      
  Вид метал:                  сребро
  Вашият отговор:

 • Тематика:                    Християнство
  Име на серия:            Българска иконография
  Име на монетата:      
  Вид метал:                  злато
  Вашият отговор:

 • Тематика:                   Историческа
  Име на серия:            
  Име на монетата:      
  Вид метал:                 сребро
  Вашият отговор:

 • Тематика:                    Именити българи
  Име на серия:            Български творци
  Име на монетата:      
  Вид метал:                  мед
  Вашият отговор:

 • Тематика:                   Християнство
  Име на серия:            Български църкви и манастири
  Име на монетата:      
  Вид метал:                 сребро
  Вашият отговор:

 • Тематика:                   
  Име на серия:            
  Име на монетата:      
  Вид метал:                 злато
  Вашият отговор:

 • 2027 година

 • Тематика:                    Историческа
  Име на серия:            Българско възраждане
  Име на монетата:      
  Вид метал:                  сребро
  Вашият отговор:

 • Тематика:                    Историческа
  Име на серия:            Средновековни български владетели
  Име на монетата:      
  Вид метал:                  сребро с частично позлатяване
  Вашият отговор:

 • Тематика:                   Историческа
  Име на серия:           
  Име на монетата:     
  Вид метал:                 сребро
  Вашият отговор:

 • Тематика:                   Именити българи
  Име на серия:           Български творци
  Име на монетата:     
  Вид метал:                 мед
  Вашият отговор:

 • Тематика:                   Християнство
  Име на серия:           Българска иконография
  Име на монетата:     
  Вид метал:                 злато
  Вашият отговор:

 • Тематика:                   
  Име на серия:            
  Име на монетата:     
  Вид метал:                 злато
  Вашият отговор:

Въведете текста от картинката*