logo Skip to content

2 лева, 1999 г.

На лицевата страна на банкнотата основен художествен мотив е портретът на Паисий Хилендарски. Във фона са изобразени Зографският манастир в Атон, неговият печат и монашеската килия на Паисий.

Паисий Хилендарски (1722 - 1773 г.), комуто принадлежи заслугата за духовното възпламеняване на Българското възраждане, е монах от Хилендарския манастир в Атон. Той написва „История славянобългарска” - първото произведение на новата българска литература, поставило началото на националната и духовната еманация на формиращата се българска нация.

 

На обратната страна на банкнотата е отпечатано факсимиле от Зографска чернова на „История славянобългарска” с имена на български царе. Върху текста са разположени изображения на пръстена печат на цар Калоян и на три печата с образи на български царе - Михаил Шишман, Светослав Тертер и Иван Асен II. В дясната част е изправеният коронован лъв на Христофор Жефарович, в който с микро-текст са отпечатани имената на български владетели от Първото и Второто българско царство. Долу вдясно е изобразен герб на България с три лъва, публикуван през 1483 г. в Грюнбергския хералдически сборник.

Технически параметри

Основен цвят - виолетов.

Хартия - 100% памук, тонирана в син цвят.

Размер - 116 х 64 мм.

Защитни елементи

Антикопирна ивица - холограмна лента, изградена от ромбоидни елементи, които променят цвета си при промяна на ъгъла на наблюдение.

Осигурителна нишка - вградена в хартията лента с негативен микро-текст „БНБ”.

Воден знак - полутоново изображение на изправен лъв.

Флуоресценция - при осветяване с ултравиолетова лампа се наблюдава флуоресценция на елементи от композицията, серийните номера и влакънца от хартията.

Микро-текст на лицевата страна - вляво от портрета текст „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”; вертикални линии от цифрата „2” вдясно от портрета; текст „2 ЛЕВА”, запълващ цифрата на номинала „2”.

Микро-текст на обратната страна - в изображението на лъва са изброени имена на български царе „ИВАН АЛЕКСАНДЪР МИХАИЛ III ШИШМАН”.

С релефен печат на лицевата страна на банкнотата са отпечатани портретът, текстовете „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, „ДВА ЛЕВА”, цифрата на номинала „2”, винетката и цифрата на номинала „2” върху антикопирната ивица.

Знак за незрящи граждани - релефно изображение на два правоъгълника.