logo
Skip to content

50 лева, 2006 г.

На лицевата страна на банкнотата е изобразен портрет на поета Пенчо Славейков, а във фона - фрагменти от сградите на Народния театър и Народната библиотека, отпечатани са вертикални текстове „Пенчо Славейков” и „1866 - 1912” и е обозначена номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи.

На обратната страна на банкнотата са изобразени текстове от творби на Пенчо Славейков, илюстрация на птица от негова стихосбирка, фигура на поетесата Мара Белчева и е обозначена номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи.

Технически параметри

Основен цвят - кафяв.

Хартия - тонирана в резедав цвят.

Размер - 136 х 76 мм.

Защитни елементи

Антикопирна ивица - холограмна лента с редуващи се изображения на птица (елемент от дизайна на обратната страна на банкнотата), числото "50" и на текст „ЛЕВА”, изписан с минишрифт, които променят цвета си при промяна на ъгъла на наблюдение.

С релефен печат на лицевата страна на банкнотата са отпечатани изображението на Пенчо Славейков; текстовете „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА” и „ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА”; числото „50”; винетката от дясната страна върху холограмната лента и текст „50 ЛЕВА” върху нея.

Холограмна лента - съдържа изображения на птица, числото „50" и минитекст „ЛЕВА”, преливащи в различни цветове при промяна на ъгъла на наблюдение.

Мастило с променящ се цвят (OVI) - сградата на библиотеката, намираща се под подписа на Пенчо Славейков в дясната половина на лицевата страна на банкнотата, променя цвета си от златист в зелен при промяна на ъгъла на наблюдение.

Осигурителна нишка - вградена в хартията тъмна метализирана нишка със светъл минитекст „БНБ 50”, наблюдаваща се от двете страни на банкнотата при поставянето й срещу източник на светлина.

Воден знак - полутоново изображение на портрета от банкнотата, наблюдаващо се от двете страни на банкнотата при поставянето й срещу източник на светлина.

Регистър на проглед - правоъгълно шахматно поле, разположено долу в дясната половина на лицевата страна на банкнотата, в което при поставянето й срещу източник на светлина от двете страни на банкнотата се наблюдава числото „50”.

Скрит образ - върху сакото на Пенчо Славейков, при наблюдение на банкнотата под ъгъл 15 - 20 градуса, се появява изображение на числото „50”.

Микротекст на лицевата страна - хоризонтални линии с текст „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ” във фона вляво от портрета; в две вертикални линии вдясно от портрета - текст „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ”; текст „50 ЛЕВА”, запълващ числото „50”.

Микротекст на обратната страна - текст „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ” в лявата част на фоновата мрежа.

Флуоресценция - при осветяване с ултравиолетова лампа (365 нм):

влакънца от хартията светят в син, зелен и червен цвят;

на лицевата страна на банкнотата - в зоната вдясно от холограмната лента ивицата от повтарящи се числа „50”, фонът в дясната част на банкнотата и серийните номера светят в зелен цвят;

на обратната страна на банкнотата - фигурата на жената, части от фона, перото и розетката в десния ъгъл на банкнотата светят в зелен цвят.

Бифлуоресценция - на обратната страна на банкнотата барелеф на Пенчо Славейков свети в синьо при осветяване с ултравиолетова лампа с дължина на вълната 365 нм и в червено - при 254 нм.

Знак за незрящи граждани - релефно изображение на два еднакви триъгълника, насочени с върховете си един срещу друг, разположени един под друг, отпечатани в долния десен ъгъл на лицевата страна на банкнотата.