logo
Skip to content

20 лева, 2007 г.

На лицевата страна на банкнотата е изобразен портрет на Стефан Стамболов, отпечатани са вертикални текстове „Стефан Стамболов“ и „1854–1895“ и е обозначена номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи.

На обратната страна на банкнотата са изобразени сградата на Народното събрание, фрагменти от Орлов мост и Лъвов мост и е обозначена номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи.

Технически параметри

Хартия - висококачествена банкнотна хартия, тонирана в син цвят.

Размер - 131 х 73 мм.

Защитни елементи

С релефен печат на лицевата страна на банкнотата са отпечатани сакото от портрета на банкнотата, наименованието на емисионната банка, номиналната стойност, изписана с думи и знак за незрящи граждани - релефно изображение на два кръга.

Воден знак - полутоново изображение на портрета от банкнотата и контрастно изображение на инициалите „БНБ“ (нов елемент).

Осигурителна нишка (нов дизайн) - вградена в хартията метализирана нишка с минитекст „БНБ 20“, наблюдаващ се от двете страни на банкнотата при поставянето и срещу източник на светлина, частично излизаща на обратната страна на банкнотата, която при накланяне на банкнотата променя цвета си от червен в зелен. При разглеждане през поляризиран филтър на излизащата от обратната страна на банкнотата защитна нишка се наблюдават наклонени черни и бели ивици.

Регистър на проглед - правоъгълно шахматно поле, в което при поставяне на банкнотата срещу източник на светлина, се наблюдава числото „20“.

Антикопирна ивица - Холограмна лента с изображения на лъв и орел, които се редуват при промяна на ъгъла на наблюдение, изображения на числото „20“, което пулсира, преливащо в различни цветове, деметализиран кант на холограмната лента с минитекст „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“.

Скрит образ (нов елемент) - вдясно от антикопирната ивица при наблюдение под ъгъл 15-20 градуса се появява текст „20 ЛЕВА“.

Микротекст - текст „20 ЛЕВА“, запълващ числото „20“; хоризонтални линии с текст „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“, „1854-1895“ и „20 ЛЕВА“ във фона вляво от портрета; две вертикални линии вдясно от портрета с текст „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“.

Ултравиолетова флуоресценция на лицевата страна на банкнотата - при осветяване на банкнотата с ултравиолетова светлина се наблюдават следните ефекти:

малки влакънца в хартията светят в син, зелен и червен цвят;

полетата около холограмната лента светят в зелен цвят и многократно се появява числото „20“;

елементи от фона в дясната част на банкнотата светят в зелен цвят;

серийните номера светят в зелен цвят.

Ултравиолетова флуоресценция на обратната страна на банкнотата - при осветяване на банкнотата с ултравиолетова светлина се наблюдават следните ефекти:

малки влакънца в хартията светят в син, зелен и червен цвят;

сградата на парламента свети в зелен цвят;

в левия край на банкнотата се появява фигура на орел, невидим на дневна светлина, светещ в червен цвят.

Ултравиолетова бифлуоресценция на обратната страна на банкнотата (нов елемент):

при осветяване на банкнотата с ултравиолетова светлина с дължина на вълната 365 nm се появява образ на орел, невидим на дневна светлина, светещ в червен цвят;

при осветяване на банкнотата с ултравиолетова светлина с дължина на вълната 254 nm се появява образ на орел, невидим на дневна светлина, светещ в зелен цвят.

Знак за незрящи граждани - релефно изображение на два кръга.