logo
Skip to content

5 лева, 2009 г.

Основен мотив на лицевата страна на банкнотата е портретът на известния български художник от 20-те години Иван Милев. Във фона са вградени детайли от картината „Изкуството и тръненият венец“, декоративни мотиви от други произведения на художника, откъси от личните му писма и монограм от плакат за първата му изложба, състояла се през 1925 г. в София.

Иван Милев (1897 - 1927 г.) е художник и новатор сценограф, един от създателите на българския сецесион. Надарен с богато въображение и силно чувство за стилизация, той черпи своите теми и герои от селския бит, народни песни, легенди и вярвания, въплъщавайки в пластични образи богатството на българския фолклор и душевност.

 

На обратната страна на банкнотата са зобразени фрагменти от картините „Жетварка“, „Българска мадона“ и „Змейова сватба“.

Технически параметри

Основен цвят - бордо.

Хартия - 100% памук, тонирана в розов цвят.

Размер - 121 х 67 мм.

Защитни елементи

Антикопирна ивица - холограмна лента: цифрата „5“, която пулсира, преливайки в различни цветове, и изображение на глава на момче и стилизирано цвете, които се редуват при промана на ъгъла на на наблюдение. Деметализиран кант на холограмната лента с минитекст „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 5“.

Осигурителна нишка - вградена в хартията метализирана нишка с холограмен ефект - преливане на цифрата „5“ в различни зветове при промяна на ъгъл на наблюдение, съдържаща минитекст „БНБ 5“ и частично излизаща от другата страна на банкнотата; притежава и специален поляризиращ ефект.

Воден знак - полутоново изображение на портрета от банкнотата; контрастно изображение на инициалите „БНБ“.

Флуоресценция - на ултравиолетова светлина при 365 нм дължина на вълната: влакънцата в хартията светят в синьо, зелено и червено; на лицевата страна на банкнотата в зоната вдясно от холограмната лента ивицата от повтарящи се цифри „5“ и серийните номера светят в зелено; зоната вдясно от портрета свети в червено; на обратната страна изображенията на жената с младенеца и жетварката светят в зелено.

На обратната страна на банкнотата изображение на глава на момче свети в червено при 365 нм дължина на вълната, а при 254 нм - в зелено.

Регистър на проглед - правоъгълно шахматно поле, в което при поставяне срещу източник на светлина се наблюдава цифрата „5“.

Микро-текст на лицевата страна - хоризонтални линии текст „ИВАН МИЛЕВ“ във фона вляво от портрета; две вертикални линии вдясно от портрета - текст „ИВАН МИЛЕВ" и текст „5 ЛЕВА“, запълващ цифрата „5“.

Микро-текст на обратната страна - линии с текст "ИВАН МИЛЕВ" и „1897 1927“ оформят ивица в лявата част на основната мрежа и изпълват ръкава на жетварката; цифрата „5“ в полето под него.

Скрит образ - вдясно от холограмната лента при наблюдение под ъгъл 15 - 20 градуса се появява текст „5 ЛЕВА“.

Релефен печат - портретът на Иван Милев; текстовете „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“ и „ПЕТ ЛЕВА“; цифрата „5“, винетката и текстът „5 ЛЕВА“ върху холограмната лента.

Знак за незрящи граждани - релефно изображение на два еднакви триъгълника, насочени нагоре, разположени един под друг.