logo
Skip to content

50 лева, 2019 г.

050_2019_F

На лицевата страна са изобразени портрет на писателя Пенчо Славейков, фрагменти от сградите на Народен театър „Иван Вазов“ и Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“; вертикални текстове „Пенчо Славейков“ и „1866–1912“; номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи.

050_2019_B

На обратната страна са изобразени текстове от творби на Пенчо Славейков, илюстрация на птица от негова стихосбирка, фигура на поетесата Мара Белчева, и е обозначена номиналната стойност на банкнотата с цифри и думи.

 

Технически параметри

Преобладаващ цвят – кафяв.

Материал – хартия, тонирана в бледорезедав цвят, с лаково покритие след отпечатване.

Размер - 136 x 76 мм.

Защитни елементи

Релефен печат – на лицевата страна на банкнотата са отпечатани портрет на Пенчо Славейков, текстовете „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, „ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА“, „Пенчо Славейков“, „1866-1912“, годината на емисията „2019“ и винетка от дясната страна върху холограмната лента с числото „50“ върху нея.

Осигурителна нишкавградена в хартията и частично излизаща от обратната страна със светъл повтарящ се текст „БНБ 50“ и с динамичен ефект „пламък“, променяща цвета си от златисто към зелено. Изображението на повтарящия се текст „БНБ 50“ се чете от лицевата страна при поставяне на банкнотата срещу източник на светлина.

Воден знак с висока резолюциянаблюдава се при поставяне на банкнотата срещу източник на светлина. Състои се от полутоново изображение с висока резолюция на портрета на Пенчо Славейков. Изображенията се наблюдават и от обратната страна на банкнотата.

Холограмна лента с оптични ефектиредуващи се при промяна на ъгъла на наблюдение изображения на птица и Икар; цветен холограмен портрет на Пенчо Славейков; книга, променяща цвета си от златисто към зелено при промяна на ъгъла на наблюдение; динамичен ефект „пламък“ с промяна на цвета от златисто към зелено при промяна на ъгъла на наблюдение и обемно триизмерно изображение на числото 50.

Регистър на проглед правоъгълно шахматно поле, разположено в средата в дясната половина на банкнотата, в което при поставянето ѝ срещу източник на светлина се вижда числото „50“. Изображението се наблюдава и от обратната страна на банкнотата.

Мастило с оптичен ефект числото 50 е отпечатано с променящо цвета си мастило с динамичен ефект „пламък“, което при промяна на ъгъла на наблюдение се променя от златисто към зелено.

Скрит образ – в горния край, отляво на холограмната лента, при наблюдение под ъгъл се появява изображение на числото „50“.

Микротекст на лицевата страна – хоризонтални линии с текст „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“ във фона вляво от портрета, в две вертикални линии вдясно от портрета – текст „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“.

Микротекст на обратната страна – текст „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“ в лявата част на фоновата мрежа.

Флуоресценция – при осветяване с ултравиолетова светлина (365 нанометра) – фигура на поетесата Мара Белчева флуоресцира в червено. Изображението на Пенчо Славейков в профил флуоресцира в синьо, а книга с перо и две изображения на числото „50“ флуоресцират в жълто-зелено.

Знак за незрящи гражданирелефно изображение на два еднакви триъгълника, насочени с върховете си един срещу друг, разположени един под друг, отпечатани в долния десен ъгъл на лицевата страна на банкнотата.

Допълнителен знак за незрящи граждани – състои се от четири дебели и седем тънки линии, разположени под ъгъл на двете къси страни на банкнотата.