logo Skip to content

Банкноти и монети, изтеглени от обращение, с неизтекъл срок на обмяна

Банкноти

100 лева
1991
100 лева
1993
200 лева
1992
500 лева
1993
1000 лева
1994
1000 лева
1996
1000 лева
1997
2000 лева
1994
2000 лева
1996
5000 лева
1996
5000 лева
1997
10 000 лева
1996
10 000 лева
1997
50 000 лева
1997
1 лев
1999
2 лева
1999
2 лева
2005

Монети*

10 стотинки
1992
20 стотинки
1992
50 стотинки
1992
1 лев
1992
2 лева
1992
5 лева
1992
10 лева
1992
10 лева
1997
20 лева
1997
50 лева
1997

* Български монети, емисии до 1990 г., изтеглени от обращение и с изтекъл срок на обмяна, се приемат от БНБ „без стойност” (без възмездяване).