logo
Skip to content

Тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване

В съответствие с изискванията на Наредба № 18 за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение, Българската народна банка публикува списък на модели машини за сортиране/самообслужване преминали успешен тест на БНБ по стандартите за разпознаване и годност.

При неуспешно приключване на контролни тестове на три или повече машини за сортиране/самообслужване от определен модел с идентичен хардуер и софтуер, обслужвани от един и същ сервизен оператор, БНБ поставя под наблюдение машините от този модел при същия сервизен оператор за срок не по-дълъг от три месеца. Поставянето под наблюдение се обявява в списъка.

Българската народна банка заличава от списъка модела машина за сортиране/самообслужване, от един и същ сервизен оператор, ако поставените под наблюдение машини не преминат успешно повторен контролен тест в срок до три месеца.

Всички публикувани обобщени резултати от тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване, проведени от БНБ, осигуряват информация и насочват вниманието относно модела и типа машина, версия на хардуер/софтуер на машината, обработвани купюри, данни за производителя/официалния представител и датата на която е проведен теста.


Прикачени файлове

Тестове на машини за сортиране
(последна актуализация на 13.02.2024 г.)
Изтегли PDF (265 KB)

Тестове на машини за самообслужване
(последна актуализация на 13.02.2024 г.)
Изтегли PDF (163 KB)

Правна рамка