logo
Skip to content

Статистика на банкнотите и монетите в обращение

Рубриката „Статистика на банкнотите и монетите в обращение“ съдържа месечна информация, започваща от декември 1999 г., за динамиката и структурата на банкнотите и разменните монети в обращение, както и данни с тримесечна честота за броя на регистрираните неистински банкноти и размени монети, считано от първото тримесечие на 2007 г. 

Данните са организирани в динамични редове и са детайлизирани съобразно номиналния строеж на банкнотните и разменните монети в обращение през съответния отчетен период, което улеснява тяхната достъпност, съпоставимост, обработка и употреба за целите на анализа. 

Информацията се публикува на 15-ия календарен ден на месеца, следващ отчетния период, а в случай че датата е почивен ден – на първия работен ден след нея.


Банкноти в обращение

Брой на банкнотите в обращение
(декември 1999 г. – май 2024 г.)
Изтегли XLSX (38 KB)

Стойност на банкнотите в обращение
(декември 1999 г. – май 2024 г.)
Изтегли XLSX (39 KB)

Брой на регистрираните неистински банкноти
(I трим. 2007 г. – I трим. 2024 г.)
Изтегли XLSX (13 KB)


Разменни монети в обращение

Брой на разменните монети в обращение
(декември 1999 г. – май 2024 г.)
Изтегли XLSX (42 KB)

Стойност на разменните монети в обращение
(декември 1999 г. – май 2024 г.)
Изтегли XLSX (44 KB)

Брой на регистрираните неистински разменни монети
(I трим. 2007 г. – I трим. 2024 г.)
Изтегли XLSX (12 KB)