logo
Skip to content
Група услуги "Карти и пари в брой" (последна актуализация на 20.02.2024 г.)
Услуги Плащане с дебитна карта, Плащане с кредитна карта
Канал чрез ПОС
Платежен инструментВсички
Картова схемаВсички
Доставчик на платежни услуги (ДПУ)Всички


Доставчик на платежни услуги (ДПУ) Плащане с дебитна карта Плащане с кредитна карта
в страната в чужбина в страната в чужбина
ДПУ картова схема MasterCard картова схема Visa картова схема друга (Bcard / Diners / др.) картова схема MasterCard картова схема Visa картова схема друга (Bcard / Diners / др.) на комунални услуги картова схема MasterCard картова схема Visa картова схема друга (Bcard / Diners / др.) картова схема MasterCard картова схема Visa картова схема друга (Bcard / Diners / др.) на комунални услуги
Айкарт АД не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага без такса без такса не се предлага без такса без такса не се предлага без такса
Алианц Банк България АД без такса без такса не се предлага без такса без такса не се предлага 0.25 лв. без такса без такса не се предлага без такса без такса не се предлага 0.25 лв.
Банка ДСК АД без такса без такса не се предлага без такса без такса не се предлага без такса без такса без такса не се предлага без такса без такса не се предлага без такса
Българо-американска кредитна банка АД не се предлага без такса не се предлага не се предлага без такса не се предлага без такса не се предлага без такса не се предлага не се предлага без такса не се предлага без такса
Дайнърс клуб България АД не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага без такса не се предлага не се предлага без такса без такса
Ебури Партнърс Белгия АД - клон България не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага
Еконт Финансови Услуги ООД не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага
Изи Пеймънт Сървисиз ООД Viva Card - без такса не се предлага не се предлага Viva Card - без такса не се предлага не се предлага не се предлага А1 Карта - без такса

AXI Card / Бяла Карта GOLD при операции за залагания и хазарт (входящи и изходящи) - 1% от сумата, мин. 0.50 лв.

Бяла карта при операции за залагания и хазарт (входящи и изходящи) - 1.5% от сумата, мин. 0.50 лв.
не се предлага не се предлага А1 Карта - без такса

AXI Card / Бяла Карта GOLD при операции за залагания и хазарт (входящи и изходящи) - 1% от сумата, мин. 0.50 лв.

Бяла карта при операции за залагания и хазарт (входящи и изходящи) - 1.5% от сумата, мин. 0.50 лв.
не се предлага не се предлага без такса
Изипей АД не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага
Инвестбанк АД без такса без такса не се предлага 0.20 лв. - Maestro

без такса - Debit PayPass
0.20 лв. не се предлага 0.20 лв. - Maestro, VISA Electron, V Pay

без такса - Debit MasterCard PayPass
без такса без такса не се предлага без такса без такса не се предлага без такса
Интернешънъл Асет Банк АД без такса не се предлага не се предлага без такса не се предлага не се предлага 0.25 лв. без такса - Standard/Gold револволвираща

0.50% от сумата, мин 0.50 евро - Standard/Gold с неснижаем остатък
не се предлага не се предлага без такса - Standard/Gold револволвираща

0.50% от сумата, мин 0.50 евро - Standard/Gold с неснижаем остатък
не се предлага не се предлага 0.50 евро
Майфин ЕАД без такса не се предлага не се предлага без такса не се предлага не се предлага без такса не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага
Обединена българска банка АД без такса без такса не се предлага без такса без такса не се предлага без такса - през платежния портал UPAY без такса без такса не се предлага без такса без такса не се предлага без такса - през платежния портал UPAY
Общинска банка АД без такса не се предлага без такса без такса не се предлага не се предлага без такса без такса не се предлага не се предлага без такса не се предлага не се предлага без такса
ПейМен Груп ООД не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага
Пейнетикс АД не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага без такса не се предлага не се предлага без такса не се предлага не се предлага 0.50 лв.
ПроКредит Банк (България) АД не се предлага без такса не се предлага не се предлага без такса не се предлага без такса не се предлага без такса не се предлага не се предлага без такса не се предлага без такса
Първа инвестиционна банка АД без такса без такса не се предлага без такса без такса не се предлага без такса без такса без такса не се предлага без такса без такса не се предлага без такса
Райвъл (ЕУ) ЕАД не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага
Те–Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ – Клон София без такса не се предлага не се предлага без такса не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага не се предлага
Тексим Банк АД без такса не се предлага не се предлага без такса не се предлага не се предлага без такса без такса без такса не се предлага без такса без такса не се предлага без такса
Ти Би Ай Банк EАД без такса не се предлага не се предлага без такса не се предлага не се предлага не се предлага без такса не се предлага не се предлага без такса не се предлага не се предлага не се предлага
Токуда Банк АД без такса
не се предлага не се предлага без такса
не се предлага не се предлага не се предлага без такса не се предлага не се предлага без такса не се предлага не се предлага не се предлага
Транскарт Файненшъл Сървисис АД без такса не се предлага без такса без такса не се предлага не се предлага без такса без такса не се предлага без такса без такса не се предлага без такса без такса
Търговска Банка Д АД без такса не се предлага не се предлага без такса не се предлага не се предлага без такса без такса не се предлага не се предлага без такса не се предлага не се предлага 0.25 лв.
УниКредит Булбанк АД без такса без такса не се предлага без такса - Debit, Debit Kids / Teens / Youngsters, World Elite
0.20 лв. - Maestrо
без такса не се предлага 0.20 лв. - Maestro, Debit MasterCard, Visa Electron, Vpay, Vpay Donna / Lucoil
0.50 лв. - Debit MasterCard Teens / Youngsters
без такса - Visa Classic, MasterCard World Elite
без такса без такса не се предлага без такса - в ЕИП

0.50 лв. - извън ЕИП
без такса - в ЕИП

0.50 лв. - извън ЕИП
не се предлага без такса
Централна кооперативна банка АД без такса - с безконтактни карти

0.20 лв. - с контактни карти
без такса - с безконтактни карти

0.20 лв. - с контактни карти
без такса без такса без такса не се предлага без такса - с безконтактни карти и Bcard

0.20 лв. - с контактни карти
без такса без такса не се предлага без такса без такса не се предлага без такса
Юробанк България АД без такса без такса не се предлага без такса - в евро в ЕИП
0.50% от сумата - извън ЕИП и в различна валута от евро в ЕИП
без такса - в евро в ЕИП
0.50% от сумата - извън ЕИП и в различна валута от евро в ЕИП
не се предлага без такса без такса без такса не се предлага без такса без такса не се предлага без такса


Формат за изтегляне
Ново търсене