logo
Skip to content
Група услуги "Плащания (не включва карти) в чуждестранна валута" (последна актуализация на 06.07.2022 г.)
Услуги Входящ кредитен превод в чуждестранна валута
Доставчик на платежни услуги (ДПУ)Всички


Доставчик на платежни услуги (ДПУ) Входящ кредитен превод в чуждестранна валута
ДПУ до праг над праг
Айкарт АД без такса без такса
Алианц Банк България АД до 1 000 лв.
- без такса - в евро от ЕИП
- 5 лв. - извън ЕИП и в различна валута от евро от ЕИП
над 1 000 лв.
- без такса - в евро от ЕИП
- 0.10% от сумата, мин. 12 лв., макс. 200 лв. - извън ЕИП и в различна валута от евро от ЕИП
Банка ДСК АД до 100 евро - без такса над 100 евро
- без такса - в евро от ЕИП
- 0.10% от сумата, мин. 10 евро, макс. 200 евро - извън ЕИП и в различна валута от евро от ЕИП
БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. – клон България не се предлага не се предлага
Българо-американска кредитна банка АД без такса 0.10% от сумата
мин. 10 евро, макс. 150 евро
Дайнърс клуб България АД не се предлага не се предлага
Еконт Финансови Услуги ЕООД не се предлага не се предлага
Изи Пеймънт Сървисиз ООД не се предлага не се предлага
Изипей АД без такса без такса
Инвестбанк АД до 10 евро - без такса
над 10 до 1 000 евро
- без такса - в евро от ЕИП
- 7.50 евро - извън ЕИП и в различна валута от евро от ЕИП
над 1 000 евро
- без такса - в евро от ЕИП
-0.10% от сумата, мин. 10 евро, макс. 200 евро - извън ЕИП и в различна валута от евро от ЕИП
Интернешънъл Асет Банк АД до 100 евро
- без такса - в евро от ЕИП
- 2 евро - извън ЕИП и в различна валута от евро от ЕИП
над 100 евро
- без такса - в евро от ЕИП
- 0.10% от сумата, мин. 5 евро, макс. 200 евро - извън ЕИП и в различна валута от евро от ЕИП
Майфин ЕАД без такса без такса
Обединена българска банка АД до 200 лв. - без такса над 200 лв.
- без такса - в евро от ЕИП
- 0.10% от сумата, мин. 20 лв., макс. 200 лв. - извън ЕИП и в различна валута от евро от ЕИП
Общинска банка АД до 100 евро - без такса над 100 евро
- без такса - в евро от ЕИП
- 0.10% от сумата, мин. 5 евро, макс. 100 евро - извън ЕИП и в различна валута от евро от ЕИП
Пейнетикс АД не се предлага не се предлага
ПроКредит Банк (България) АД без такса без такса
Първа инвестиционна банка АД до 100 евро - без такса над 100 евро
- без такса - в евро от ЕИП
- 0.10% от сумата, мин. 10 евро, макс. 150 евро - извън ЕИП и в различна валута от евро от ЕИП
Райфайзенбанк (България) ЕАД до 100 евро - без такса над 100 евро
- без такса - в евро от ЕИП
- 0.10% от сумата + 6 евро, макс. 90 евро - извън ЕИП и в различна валута от евро от ЕИП
Те–Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ – Клон София - без такса - в евро от ЕИП
- 0.05% от сумата, мин. 2 евро, макс. 100 евро - извън ЕИП и в различна валута от евро от ЕИП
- без такса - в евро от ЕИП
- 0.05% от сумата, мин. 2 евро, макс. 100 евро - извън ЕИП и в различна валута от евро от ЕИП
Тексим Банк АД до 200 евро - без такса над 200 евро - 2 евро
Ти Би Ай Банк EАД до 100 евро - без такса над 100 евро
- без такса - в евро от ЕИП
- 0.10 % от сумата, мин. 5 евро, макс 200 евро - извън ЕИП и в различна валута от евро от ЕИП
Токуда Банк АД до 100 евро
- без такса - в евро от ЕИП
- 1 евро - извън ЕИП и в различна валута от евро от ЕИП
над 100 евро
- без такса - в евро от ЕИП
- 0.10% от сумата, мин. 5 евро, макс. 100 евро - извън ЕИП и в различна валута от евро от ЕИП
Транзакт Юръп ЕАД 0.10% от сумата мин. 10 евро, макс. 95 евро 0.10% от сумата мин. 10 евро, макс. 95 евро
Транскарт Файненшъл Сървисис АД не се предлага не се предлага
Търговска Банка Д АД до 100 евро - без такса над 100 евро
- без такса - в евро от ЕИП
- от 3 евро до 50 евро - извън ЕИП и в различна валута от евро от ЕИП
УниКредит Булбанк АД до 100 евро - без такса над 100 евро
- без такса - в евро от ЕИП
- 0.10% от сумата, мин. 7 евро, макс. 200 евро - извън ЕИП и в различна валута от евро от ЕИП
Централна кооперативна банка АД до 100 евро - без такса над 100 евро
- без такса - в евро от ЕИП
-0.10% от сумата, мин. 7 евро, макс. 70 евро - извън ЕИП и в различна валута от евро от ЕИП
Юробанк България АД до 50 евро - без такса над 50 евро
- без такса - в евро от ЕИП
- 0.10% от сумата, мин. 10 евро, макс. 100 евро - извън ЕИП и в различна валута от евро от ЕИП


Формат за изтегляне
Ново търсене