logo
Skip to content

Документи за лицензиране по ЗПУПС на платежни институции, дружества за електронни пари и оператори на платежни системи

Българската народна банка издава лицензи на дружества за извършване на дейност като платежна институция, дружество за електронни пари или оператор на платежна система по Закона за платежните услуги и платежните системи. Документите, необходими за издаване на лиценз са определени с Наредба № 16 на БНБ.


Документи за лицензиране на платежна институция и дружество за електронни пари и за регистриране на доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка

  • Въпросник - декларация за квалификация, професионален опит и добра репутация по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредба № 16 на БНБ
Изтегли DOCX (27 KB)

  • Декларация по чл. 5, ал. 1, т. 7, чл. 6, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 7 и чл. 15, ал. 1, т. 4 от Наредба № 16 на БНБ
Изтегли XLS (42 KB)

  • Декларация по чл. 6, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 6 и чл. 18, ал. 1, т. 2 от Наредба № 16 на БНБ
Изтегли XLS (43 KB)

Документи за лицензиране на оператор на платежна система

  • Въпросник - декларация за квалификация, професионален опит и добра репутация по чл. 17 от Наредба № 16 на БНБ
Изтегли XLS (620 KB)

  • Въпросник - декларация за квалификация, професионален опит и добра репутация по чл. 18, ал. 4 от Наредба № 16 на БНБ
Изтегли XLS (71 KB)

  • Декларация по чл. 17 от Наредба № 16 на БНБ
Изтегли XLS (29 KB)

  • Декларация по чл. 18, ал. 4 от Наредба № 16 на БНБ
Изтегли XLS (30 KB)