logo Skip to content
    
    

    

Календар за Пресцентър

26.01.2021, 12:00

Парична статистика

Декември 202028.01.2021, 12:00

Лихвена статистика

Декември 202029.01.2021, 12:00

Брутен външен дълг

Ноември 202010.02.2021, 12:00

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности

Декември 202015.02.2021, 14:00

Лизингови дружества

Декември 202016.02.2021, 14:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Декември 202019.02.2021, 12:00

Платежен баланс

Декември 202019.02.2021, 12:00

Преки инвестиции - поток

Декември 202023.02.2021, 12:00

Парична статистика

Януари 202125.02.2021, 12:00

Лихвена статистика

Януари 202126.02.2021, 12:00

Брутен външен дълг

Декември 202012.03.2021, 12:00

Застрахователни и презастрахователни дружества

Декември 202019.03.2021, 12:00

Платежен баланс

Януари 202119.03.2021, 12:00

Преки инвестиции - поток

Януари 202123.03.2021, 12:00

Парична статистика

Февруари 202125.03.2021, 12:00

Лихвена статистика

Февруари 202126.03.2021, 12:00

Брутен външен дълг

Януари 202116.04.2021, 12:00

Платежен баланс

Февруари 202116.04.2021, 12:00

Преки инвестиции - поток

Февруари 202123.04.2021, 12:00

Парична статистика

Март 202127.04.2021, 12:00

Лихвена статистика

Март 202127.04.2021, 14:00

Брутен външен дълг

Февруари 202113.05.2021, 12:00

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности

Март 202117.05.2021, 14:00

Лизингови дружества

Март 202118.05.2021, 14:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Март 202119.05.2021, 12:00

Платежен баланс

Март 202119.05.2021, 12:00

Преки инвестиции - поток

Март 202127.05.2021, 12:00

Парична статистика

Април 202128.05.2021, 12:00

Брутен външен дълг

Март 202131.05.2021, 12:00

Лихвена статистика

Април 202109.06.2021, 12:00

Застрахователни и презастрахователни дружества

Март 202117.06.2021, 12:00

Платежен баланс

Април 202117.06.2021, 12:00

Преки инвестиции - поток

Април 202123.06.2021, 12:00

Парична статистика

Май 202125.06.2021, 12:00

Лихвена статистика

Май 202128.06.2021, 12:00

Брутен външен дълг

Април 202119.07.2021, 12:00

Платежен баланс

Май 202119.07.2021, 12:00

Преки инвестиции - поток

Май 202123.07.2021, 12:00

Парична статистика

Юни 202127.07.2021, 12:00

Лихвена статистика

Юни 202129.07.2021, 12:00

Брутен външен дълг

Май 202109.08.2021, 12:00

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности

Юни 202116.08.2021, 14:00

Лизингови дружества

Юни 202117.08.2021, 12:00

Преки инвестиции - поток

Юни 202117.08.2021, 12:00

Платежен баланс

Юни 202117.08.2021, 14:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Юни 202124.08.2021, 12:00

Парична статистика

Юли 202126.08.2021, 12:00

Лихвена статистика

Юли 202127.08.2021, 12:00

Брутен външен дълг

Юни 202110.09.2021, 12:00

Застрахователни и презастрахователни дружества

Юни 202117.09.2021, 12:00

Преки инвестиции - поток

Юли 202117.09.2021, 12:00

Платежен баланс

Юли 202123.09.2021, 12:00

Парична статистика

Август 202127.09.2021, 12:00

Лихвена статистика

Август 202128.09.2021, 12:00

Брутен външен дълг

Юли 202117.10.2021, 12:00

Преки инвестиции - поток

Август 202119.10.2021, 12:00

Платежен баланс

Август 202125.10.2021, 12:00

Парична статистика

Септември 202127.10.2021, 12:00

Лихвена статистика

Септември 202128.10.2021, 12:00

Брутен външен дълг

Август 202109.11.2021, 12:00

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности

Септември 202115.11.2021, 14:00

Лизингови дружества

Септември 202116.11.2021, 14:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Септември 202118.11.2021, 12:00

Преки инвестиции - поток

Септември 202118.11.2021, 12:00

Платежен баланс

Септември 202123.11.2021, 12:00

Парична статистика

Октомври 202125.11.2021, 12:00

Лихвена статистика

Октомври 202126.11.2021, 12:00

Брутен външен дълг

Септември 202109.12.2021, 12:00

Застрахователни и презастрахователни дружества

Септември 202117.12.2021, 12:00

Преки инвестиции - поток

Октомври 202117.12.2021, 12:00

Платежен баланс

Октомври 202123.12.2021, 12:00

Парична статистика

Ноември 202129.12.2021, 12:00

Лихвена статистика

Ноември 202129.12.2021, 14:00

Брутен външен дълг

Октомври 2021