logo Skip to content
    
    

    

Календар за Статистика

05.11.2020, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Октомври 202009.11.2020, 12:00

Депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности

Септември 202016.11.2020, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Октомври 202016.11.2020, 14:00

Лизингови дружества

Септември 202017.11.2020, 12:00

Външна търговия

Август 202017.11.2020, 12:00

Платежен баланс

Септември 202017.11.2020, 12:00

Преки инвестиции - поток

Септември 202017.11.2020, 14:00

Дружества, специализирани в кредитиране

Септември 202020.11.2020, 12:00

Инвестиционни фондове

Септември 202024.11.2020, 12:00

Парична статистика

Октомври 202026.11.2020, 12:00

Лихвена статистика

Октомври 202027.11.2020, 12:00

Брутен външен дълг

Септември 202004.12.2020, 11:00

Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция

Ноември 202009.12.2020, 12:00

Застрахователни и презастрахователни дружества

Септември 202015.12.2020, 12:00

Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута

Ноември 202016.12.2020, 12:00

Външна търговия

Септември 202016.12.2020, 12:00

Платежен баланс

Октомври 202016.12.2020, 12:00

Преки инвестиции - поток

Октомври 202023.12.2020, 12:00

Парична статистика

Ноември 202029.12.2020, 12:00

Лихвена статистика

Ноември 202029.12.2020, 14:00

Брутен външен дълг

Октомври 202030.12.2020, 12:00

Международна инвестиционна позиция

Септември 202030.12.2020, 12:00

Преки инвестиции - размер

Септември 2020