logo Skip to content

Изявления, 2021 г.

21.01.2021

Публикация на г-жа Нина Стоянова, подуправител на БНБ, ръководител на управление „Банково“, в тримесечния бюлетин на Асоциацията на банките в България, бр. 65, януари 2021 г.14.01.2021

Участие на г-н Димитър Радев, управител на БНБ, във виртуалното издание на годишния форум на Euromoney за Централна и Източна Европа, 14 януари 2021 г.