logo Skip to content

В рубрика "Пресцентър" може да намерите всички прессъобщения на БНБ, прессъобщения на ЕЦБ, съобщения на Европейския банков орган, актуална информация за публикувани на интернет страницата ни нови данни и всички изявления на управителя, подуправителите на БНБ, членовете на УС на БНБ и изтъкнати гости.

Прессъобщенията на БНБ могат да бъдат получавани по електронна поща, като изпратите електронния си адрес на следния e-mail: press_office@bnbank.org.

Актуално към рубриката