logo Skip to content

Бюджет на БНБ

Бюджетът на БНБ за всяка календарна година се приема от Управителния съвет на БНБ, публикува се в „Държавен вестник“ и се представя на Народното събрание за сведение. Изданието включва още оповестявания на целите и задачите на банката и предвиждания за приходите и разходите през следващата година, както и очакваното изпълнение на бюджета за предходната година.

2021 г.

Бюджет на БНБ • 2021 г. EN BG PDF (2267 KB)