logo
Skip to content

Банките в България

Тримесечното издание „Банките в България“ се подготвя от управление „Банков надзор“ на БНБ. То съдържа кратък аналитичен обзор за състоянието на банковата система през изминалото тримесечие, надзорни регулации и баланси и отчети за доходите по групи банки и за отделните банки в страната. Публикацията излиза в емисии на български и на английски език.

2003 г.

Декември 2003 г. EN BG PDF (1062 KB)

Септември 2003 г. EN BG PDF (1032 KB)

Юни 2003 г. EN BG PDF (1001 KB)

Март 2003 г. EN BG PDF (1022 KB)