logo
Skip to content

Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)

Таблица Изтегли База данни
Поток на преките чуждестранни инвестиции по вид инвестиция - годишни данни (млн. евро) XLS Excel >>
Поток на преките чуждестранни инвестиции по географски регион - годишни данни (млн. евро) XLS Excel >>
Поток на преките чуждестранни инвестиции по икономически отрасъл - годишни данни (млн. евро) XLS Excel >>
Поток на преките чуждестранни инвестиции по вид инвестиция - тримесечни данни (млн. евро) XLS Excel >>
Поток на преките чуждестранни инвестиции по географски регион - тримесечни данни (млн. евро) XLS Excel >>
Поток на преките чуждестранни инвестиции по икономически отрасъл - тримесечни данни (млн. евро) XLS Excel >>
Поток на преките чуждестранни инвестиции по вид инвестиция - месечни данни (млн. евро) XLS Excel >>
Размер на преките чуждестранни инвестиции по вид инвестиция - годишни данни (млн. евро) XLS Excel >>
Размер на преките чуждестранни инвестиции по географски регион - годишни данни (млн. евро) XLS Excel >>
Размер на преките чуждестранни инвестиции по икономически отрасъл - годишни данни (млн. евро) XLS Excel >>
Размер на преките чуждестранни инвестиции по вид инвестиция - тримесечни данни (млн. евро) XLS Excel >>
Размер на преките чуждестранни инвестиции по географски регион - тримесечни данни (млн. евро) XLS Excel >>
Размер на преките чуждестранни инвестиции по икономически отрасъл - тримесечни данни (млн. евро) XLS Excel >>

* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).