logo Skip to content

Външна търговия - износ

Основни търговски региони и начин на използване - годишни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2016 2017 2018 2019 2020
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.2.1.0.NA.EUR.B5 5 075.4 5 303.1 5 576.4 5 921.1
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.2.2.0.NA.EUR.B5 6 176.7 7 024.4 7 513.8 7 361.0
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.2.3.0.NA.EUR.B5 3 768.8 4 257.1 4 845.9 5 147.2
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.2.4.0.NA.EUR.B5 871.8 1 032.0 1 291.5 1 331.7
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.2.5.0.NA.EUR.B5 38.4 46.9 48.4 54.4
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.B5 15 931.1 17 663.5 19 275.9 19 815.4
Потребителски стоки; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.A.2.1.0.NA.EUR.B6 5 671.2
Суровини и материали; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.A.2.2.0.NA.EUR.B6 7 012.7
Инвестиционни стоки; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.A.2.3.0.NA.EUR.B6 4 700.0
Енергийни ресурси; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.A.2.4.0.NA.EUR.B6 884.3
Други; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.A.2.5.0.NA.EUR.B6 59.2
Общо; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.B6 18 327.4
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.2.1.0.NA.EUR.EEU 314.9 359.4 356.2 457.9
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.2.2.0.NA.EUR.EEU 183.4 220.6 220.0 302.4
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.2.3.0.NA.EUR.EEU 257.3 600.4 277.4 340.9
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.2.4.0.NA.EUR.EEU 53.1 87.9 201.1 250.8
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.2.5.0.NA.EUR.EEU 1.2 1.3 1.5 1.4
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.EEU 809.9 1 269.6 1 056.2 1 353.4
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.A.2.1.0.NA.EUR.EEU6 740.5
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.A.2.2.0.NA.EUR.EEU6 457.9
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.A.2.3.0.NA.EUR.EEU6 436.7
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.A.2.4.0.NA.EUR.EEU6 125.7
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.A.2.5.0.NA.EUR.EEU6 4.3
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.EEU6 1 765.1
Потребителски стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.2.1.0.NA.EUR.BC 353.0 405.9 408.6 440.6 451.3
Суровини и материали; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.2.2.0.NA.EUR.BC 1 517.9 1 829.1 1 821.3 1 850.1 1 959.8
Инвестиционни стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.2.3.0.NA.EUR.BC 255.7 324.6 553.7 303.8 274.2
Енергийни ресурси; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.2.4.0.NA.EUR.BC 736.5 1 026.9 640.1 870.3 311.1
Други; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.2.5.0.NA.EUR.BC 3.9 4.0 4.4 9.2 17.9
Общо; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.BC 2 867.0 3 590.4 3 428.1 3 474.0 3 014.3
Потребителски стоки; АМЕРИКА FTRD.A.2.1.0.NA.EUR.A1 157.2 186.5 192.1 198.3 180.4
Суровини и материали; АМЕРИКА FTRD.A.2.2.0.NA.EUR.A1 180.3 209.7 273.7 311.1 366.8
Инвестиционни стоки; АМЕРИКА FTRD.A.2.3.0.NA.EUR.A1 177.3 271.4 260.5 346.1 294.2
Енергийни ресурси; АМЕРИКА FTRD.A.2.4.0.NA.EUR.A1 0.3 0.8 60.6 14.7 2.3
Други; АМЕРИКА FTRD.A.2.5.0.NA.EUR.A1 1.3 1.7 2.4 1.4 0.7
Общо; АМЕРИКА FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.A1 516.4 670.0 789.3 871.6 844.4
Потребителски стоки; АЗИЯ FTRD.A.2.1.0.NA.EUR.S1 451.5 479.2 411.8 385.6 423.6
Суровини и материали; АЗИЯ FTRD.A.2.2.0.NA.EUR.S1 870.5 971.5 1 027.2 1 367.4 1 384.8
Инвестиционни стоки; АЗИЯ FTRD.A.2.3.0.NA.EUR.S1 476.0 470.9 529.3 591.7 562.9
Енергийни ресурси; АЗИЯ FTRD.A.2.4.0.NA.EUR.S1 372.0 364.4 342.2 213.2 130.3
Други; АЗИЯ FTRD.A.2.5.0.NA.EUR.S1 1.2 1.4 1.7 1.6 1.6
Общо; АЗИЯ FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.S1 2 171.3 2 287.3 2 312.2 2 559.4 2 503.1
Потребителски стоки; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.2.1.0.NA.EUR.OC 113.0 114.9 153.0 186.4 194.6
Суровини и материали; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.2.2.0.NA.EUR.OC 464.8 623.1 529.3 490.3 497.3
Инвестиционни стоки; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.2.3.0.NA.EUR.OC 829.3 1 098.6 736.8 543.8 617.9
Енергийни ресурси; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.2.4.0.NA.EUR.OC 422.4 597.2 366.0 594.4 243.4
Други; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.2.5.0.NA.EUR.OC 0.9 1.0 1.1 1.2 0.7
Общо; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.OC 1 830.3 2 435.0 1 786.2 1 816.0 1 553.9
Обратно