logo Skip to content

Външна търговия - износ

Основни търговски партньори и региони - годишни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2016 2017 2018 2019 2020
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.B5 15 931.1 17 663.5 19 275.9 19 815.4
ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.B6 18 327.4
Австрия FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.AT 459.5 491.5 506.7 546.5 536.8
Белгия FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.BE 646.5 1 122.4 973.6 850.9 973.4
Дания FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.DK 144.8 161.0 200.8 176.6 194.3
Финландия FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.FI 41.3 44.4 59.5 64.1 64.6
Франция FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.FR 1 063.4 1 092.7 1 127.3 1 127.3 1 073.9
Германия FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.DE 3 216.6 3 590.8 4 180.0 4 410.1 4 486.0
Гърция FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.GR 1 650.7 1 719.2 1 889.9 2 007.1 1 860.0
Ирландия FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.IE 33.9 46.4 97.8 83.3 66.4
Италия FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.IT 2 170.6 2 212.2 2 441.6 2 186.6 1 922.6
Люксембург FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.LU 6.1 9.3 11.2 13.0 15.3
Холандия FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.NL 638.1 661.3 774.2 756.6 736.3
Португалия FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.PT 102.6 117.7 99.5 157.4 103.6
Испания FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.ES 662.9 784.3 698.8 812.7 669.2
Швеция FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.SE 181.7 218.2 252.8 262.4 247.2
Хърватия FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.HR 111.8 114.2 187.4 147.5 165.2
Кипър FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.CY 82.0 80.4 102.5 110.7 116.4
Чехия FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.CZ 402.5 546.6 604.5 709.7 647.4
Естония FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.EE 21.8 24.2 30.4 25.6 21.0
Унгария FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.HU 390.9 461.5 499.8 516.0 486.7
Латвия FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.LV 27.4 29.7 37.8 30.2 42.8
Литва FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.LT 57.2 71.4 75.7 72.6 82.0
Малта FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.MT 37.4 18.7 20.9 22.3 24.0
Полша FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.PL 585.8 629.8 651.6 645.8 695.1
Румъния FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.RO 2 069.9 2 179.1 2 398.4 2 598.1 2 544.2
Словашка Република FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.SK 164.6 207.0 217.1 301.3 269.3
Словения FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.SI 197.7 206.6 208.6 246.3 184.0
ЕС-28 (държавите-членки и институциите на Европейския съюз), не разпределени FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.B59 172.1 172.1 230.8 234.9
ЕС-27, неразпределени FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.B69 99.6
ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.EEU 809.9 1 269.6 1 056.2 1 353.4
ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.EEU6 1 765.1
Обединено кралство FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.GB 591.1 650.7 696.9 699.9 666.6
Русия FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.RU 391.3 740.8 406.9 525.3 422.6
Швейцария FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.CH 136.2 165.0 158.7 193.2 181.1
Украйна FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.UA 142.4 150.5 188.3 340.9 227.8
БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.BC 2 867.0 3 590.4 3 428.1 3 474.0 3 014.3
Албания FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.AL 65.1 79.6 84.0 86.3 89.2
Босна и Херцеговина FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.BA 66.7 69.6 63.7 63.7 81.0
Турция FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.TR 1 889.2 2 481.4 2 233.6 2 171.9 1 805.7
Македония FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.MK 393.3 407.1 423.4 424.1 435.6
Сърбия FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.RS 380.1 474.0 531.7 585.5 495.5
Черна гора FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.ME 15.1 15.4 21.7 21.7 15.3
Косово FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.XK 57.7 63.2 69.9 120.8 92.0
АМЕРИКА FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.A1 516.4 670.0 789.3 871.6 844.4
Бразилия FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.BR 25.9 28.6 32.8 31.5 43.8
Канада FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.CA 49.1 52.2 79.3 111.4 118.8
САЩ FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.US 354.6 407.8 536.2 566.7 565.0
АЗИЯ FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.S1 2 171.3 2 287.3 2 312.2 2 559.4 2 503.1
Китай FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.CN 467.6 679.5 764.0 824.5 923.5
Грузия FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.GE 165.2 179.7 177.5 151.3 132.4
Япония FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.JP 40.9 41.8 42.9 50.5 51.1
РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.OC 1 830.3 2 435.0 1 786.2 1 816.0 1 553.9
СВЯТ FTRD.A.2.0.0.NA.EUR.W1 24 126.0 27 915.8 28 647.9 29 889.8 28 008.2
Обратно