logo Skip to content

Външна търговия - износ

Основни търговски региони и начин на използване - тримесечни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2 2020-Q3 2020-Q4 2021-Q1 2021-Q2
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.2.1.0.NA.EUR.B5 1 273.9 1 308.0 1 295.1 1 304.1 1 321.2 1 382.8 1 374.7 1 375.6 1 362.0 1 464.1 1 467.5 1 389.1 1 472.6 1 591.8
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.2.2.0.NA.EUR.B5 1 819.8 1 611.3 1 522.2 1 644.4 1 988.1 1 869.7 1 859.7 1 830.3 2 085.4 1 738.4 1 870.0 1 695.2 2 002.2 1 793.5
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.2.3.0.NA.EUR.B5 921.6 946.6 1 009.0 1 098.9 1 056.0 1 093.3 1 168.6 1 243.1 1 177.1 1 257.0 1 293.4 1 329.3 1 261.2 1 263.3
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.2.4.0.NA.EUR.B5 242.3 279.6 220.4 249.1 333.0 229.5 176.6 204.6 488.0 422.4 271.1 392.0 365.4 303.2
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.2.5.0.NA.EUR.B5 9.1 9.8 10.9 11.7 11.8 12.5 12.3 12.3 11.7 12.2 13.6 14.7 12.6 13.6
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.B5 4 266.7 4 155.2 4 057.6 4 308.2 4 710.0 4 587.7 4 591.9 4 665.8 5 124.1 4 894.2 4 915.7 4 820.2 5 114.0 4 965.5
Потребителски стоки; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.2.1.0.NA.EUR.B6 1 420.9 1 298.3 1 446.2 1 505.7 1 525.7 1 552.7
Суровини и материали; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.2.2.0.NA.EUR.B6 1 791.2 1 623.4 1 852.4 1 745.6 2 124.5 2 257.3
Инвестиционни стоки; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.2.3.0.NA.EUR.B6 1 226.7 996.0 1 189.3 1 288.0 1 396.7 1 492.2
Енергийни ресурси; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.2.4.0.NA.EUR.B6 284.7 139.9 237.3 222.3 232.2 340.1
Други; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.2.5.0.NA.EUR.B6 14.0 13.7 15.5 15.9 16.3 17.3
Общо; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.B6 4 737.6 4 071.4 4 740.9 4 777.5 5 295.4 5 659.6
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.2.1.0.NA.EUR.EEU 91.2 85.1 83.6 82.5 98.6 94.8 92.2 83.3 91.6 89.1 96.8 111.7 114.3 135.0
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.2.2.0.NA.EUR.EEU 50.4 51.6 50.1 59.9 51.3 59.4 52.7 54.7 56.1 56.5 76.7 64.1 91.1 70.5
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.2.3.0.NA.EUR.EEU 76.3 69.0 63.1 187.4 243.7 106.2 71.5 69.2 64.5 72.1 72.1 80.4 92.6 95.9
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.2.4.0.NA.EUR.EEU 25.8 14.7 30.2 18.0 11.9 27.7 17.3 66.8 81.6 35.5 27.8 67.9 111.9 43.2
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.2.5.0.NA.EUR.EEU 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.EEU 244.1 220.6 227.2 348.1 405.9 288.4 234.1 274.2 294.3 253.6 273.6 324.4 410.3 345.0
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.2.1.0.NA.EUR.EEU6 177.1 174.4 185.6 203.5 166.1 169.9
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.2.2.0.NA.EUR.EEU6 123.8 100.8 114.5 118.8 108.9 110.4
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.2.3.0.NA.EUR.EEU6 109.8 101.4 108.9 116.6 104.7 129.7
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.2.4.0.NA.EUR.EEU6 53.7 25.8 38.5 7.7 60.8 112.9
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.2.5.0.NA.EUR.EEU6 1.0 1.0 1.2 1.1 1.0 1.1
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.EEU6 465.5 403.3 448.7 447.6 441.5 524.0
Потребителски стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.2.1.0.NA.EUR.BC 85.5 94.2 87.1 106.7 104.4 107.6 96.0 107.1 101.6 103.9 95.3 113.3 107.9 124.1 117.7 107.2 110.5 116.0 124.5 124.4
Суровини и материали; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.2.2.0.NA.EUR.BC 333.4 400.7 436.0 473.0 427.4 492.7 486.8 490.6 426.8 417.1 455.1 458.9 448.4 487.8 497.4 426.8 513.9 521.7 602.1 622.1
Инвестиционни стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.2.3.0.NA.EUR.BC 57.5 69.1 58.0 78.5 80.2 108.0 70.5 130.0 153.6 199.7 65.2 63.5 84.1 91.0 60.8 54.1 70.9 88.4 79.5 89.1
Енергийни ресурси; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.2.4.0.NA.EUR.BC 181.7 229.5 249.7 240.9 270.2 266.1 125.9 98.9 182.6 232.8 199.3 201.7 239.4 229.8 113.6 64.7 54.6 78.2 57.8 83.4
Други; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.2.5.0.NA.EUR.BC 0.9 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.7 1.9 2.2 3.4 4.0 3.9 5.2 4.8 6.1 6.6
Общо; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.BC 659.1 794.6 831.6 900.1 883.2 975.5 780.0 827.7 865.7 954.7 816.7 839.3 881.9 936.1 793.4 656.7 755.0 809.1 869.9 925.6
Потребителски стоки; АМЕРИКА FTRD.Q.2.1.0.NA.EUR.A1 39.3 42.7 43.5 52.1 47.3 43.7 42.5 43.9 49.1 56.7 45.1 45.8 54.8 52.7 51.8 35.1 44.7 48.8 52.2 49.7
Суровини и материали; АМЕРИКА FTRD.Q.2.2.0.NA.EUR.A1 44.4 51.3 40.4 48.3 61.2 59.8 49.5 64.0 78.6 81.6 78.1 54.4 58.0 120.6 101.6 105.1 69.9 90.2 101.1 85.0
Инвестиционни стоки; АМЕРИКА FTRD.Q.2.3.0.NA.EUR.A1 42.0 46.7 67.1 94.0 54.8 55.6 56.2 64.7 62.2 77.4 78.7 77.1 94.3 95.9 82.1 48.4 78.7 85.0 89.6 106.2
Енергийни ресурси; АМЕРИКА FTRD.Q.2.4.0.NA.EUR.A1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.6 18.7 18.1 23.6 0.2 13.0 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.9 0.5 0.5
Други; АМЕРИКА FTRD.Q.2.5.0.NA.EUR.A1 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Общо; АМЕРИКА FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.A1 126.1 141.2 151.3 194.9 163.7 160.1 167.4 191.3 214.0 216.6 215.7 178.2 207.8 269.9 236.2 189.1 194.0 225.2 243.6 241.6
Потребителски стоки; АЗИЯ FTRD.Q.2.1.0.NA.EUR.S1 124.6 139.0 130.5 107.0 128.4 113.3 95.9 100.0 99.2 116.7 92.2 87.7 94.0 111.7 104.9 86.5 116.3 116.0 119.9 106.6
Суровини и материали; АЗИЯ FTRD.Q.2.2.0.NA.EUR.S1 213.0 297.3 290.4 219.1 219.7 242.3 229.7 239.8 227.9 329.9 300.4 242.7 404.4 420.0 348.7 363.2 340.5 332.4 377.7 390.2
Инвестиционни стоки; АЗИЯ FTRD.Q.2.3.0.NA.EUR.S1 114.6 144.3 119.8 115.3 118.9 116.9 130.6 137.7 126.6 134.4 132.9 136.6 146.7 175.5 136.0 125.0 145.0 156.8 173.2 183.1
Енергийни ресурси; АЗИЯ FTRD.Q.2.4.0.NA.EUR.S1 115.4 103.1 76.3 87.1 85.6 115.4 70.3 95.8 102.2 73.8 77.9 48.4 50.2 36.7 67.3 22.8 17.2 22.9 36.9 18.4
Други; АЗИЯ FTRD.Q.2.5.0.NA.EUR.S1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.5 0.4 0.4 0.5
Общо; АЗИЯ FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.S1 567.9 684.0 617.3 528.9 552.9 588.2 526.8 573.8 556.3 655.2 603.8 515.7 695.5 744.4 657.3 597.8 619.5 628.6 708.1 698.8
Потребителски стоки; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.2.1.0.NA.EUR.OC 22.4 38.9 29.3 27.9 23.1 34.7 37.5 35.0 41.6 38.9 58.7 48.0 22.0 57.6 70.9 38.1 40.8 44.8 29.3 49.7
Суровини и материали; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.2.2.0.NA.EUR.OC 113.0 128.8 161.8 133.1 165.9 162.3 129.0 146.9 123.6 129.8 145.4 152.7 77.6 114.6 136.2 103.9 130.3 126.8 200.1 126.1
Инвестиционни стоки; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.2.3.0.NA.EUR.OC 213.6 231.6 256.8 292.2 249.8 299.9 129.4 172.5 190.9 244.0 135.3 146.4 165.2 96.9 143.7 113.8 131.1 229.2 137.1 156.3
Енергийни ресурси; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.2.4.0.NA.EUR.OC 120.8 158.6 207.5 119.4 98.3 172.0 73.2 75.8 70.3 146.7 96.3 169.5 157.9 170.6 94.2 36.8 52.9 59.5 54.3 97.2
Други; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.2.5.0.NA.EUR.OC 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Общо; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.OC 470.0 558.2 655.6 572.8 537.4 669.2 369.4 430.5 426.6 559.8 436.0 517.2 422.9 439.9 445.3 292.7 355.3 460.6 421.0 429.4
Обратно