logo Skip to content

Външна търговия - износ

Основни търговски региони и начин на използване - годишни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2015 2016 2017 2018 2019
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.2.1.B5.0.NA.EUR 4 722.2 5 075.4 5 303.1 5 576.4 5 921.1
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.2.2.B5.0.NA.EUR 6 017.5 6 176.7 7 024.4 7 513.8 7 361.0
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.2.3.B5.0.NA.EUR 3 316.5 3 768.8 4 257.1 4 845.9 5 147.2
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.2.4.B5.0.NA.EUR 762.3 871.8 1 032.0 1 291.5 1 331.7
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.2.5.B5.0.NA.EUR 34.1 38.4 46.9 48.4 54.4
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.2.0.B5.0.NA.EUR 14 852.7 15 931.1 17 663.5 19 275.9 19 815.4
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.2.1.EEU.0.NA.EUR 299.3 314.9 359.4 356.2 457.9
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.2.2.EEU.0.NA.EUR 135.7 183.4 220.6 220.0 302.4
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.2.3.EEU.0.NA.EUR 196.5 257.3 600.4 277.4 340.9
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.2.4.EEU.0.NA.EUR 146.3 53.1 87.9 201.1 250.8
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.2.5.EEU.0.NA.EUR 0.6 1.2 1.3 1.5 1.4
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.2.0.EEU.0.NA.EUR 778.5 809.9 1 269.6 1 056.2 1 353.4
Потребителски стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.2.1.BC.0.NA.EUR 357.0 353.0 405.9 408.6 440.6
Суровини и материали; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.2.2.BC.0.NA.EUR 1 587.8 1 517.9 1 829.1 1 821.3 1 850.1
Инвестиционни стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.2.3.BC.0.NA.EUR 262.5 255.7 324.6 553.7 303.8
Енергийни ресурси; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.2.4.BC.0.NA.EUR 781.8 736.5 1 026.9 640.1 870.3
Други; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.2.5.BC.0.NA.EUR 3.6 3.9 4.0 4.4 9.2
Общо; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.2.0.BC.0.NA.EUR 2 992.8 2 867.0 3 590.4 3 428.1 3 474.0
Потребителски стоки; АМЕРИКА FTRD.A.2.1.A1.0.NA.EUR 140.3 157.2 186.5 192.1 198.3
Суровини и материали; АМЕРИКА FTRD.A.2.2.A1.0.NA.EUR 179.7 180.3 209.7 273.7 311.1
Инвестиционни стоки; АМЕРИКА FTRD.A.2.3.A1.0.NA.EUR 169.2 177.3 271.4 260.5 346.1
Енергийни ресурси; АМЕРИКА FTRD.A.2.4.A1.0.NA.EUR 21.4 0.3 0.8 60.6 14.7
Други; АМЕРИКА FTRD.A.2.5.A1.0.NA.EUR 0.9 1.3 1.7 2.4 1.4
Общо; АМЕРИКА FTRD.A.2.0.A1.0.NA.EUR 511.4 516.4 670.0 789.3 871.6
Потребителски стоки; АЗИЯ FTRD.A.2.1.S1.0.NA.EUR 465.0 451.5 479.2 411.8 385.6
Суровини и материали; АЗИЯ FTRD.A.2.2.S1.0.NA.EUR 925.0 870.5 971.5 1 027.2 1 367.4
Инвестиционни стоки; АЗИЯ FTRD.A.2.3.S1.0.NA.EUR 402.8 476.0 470.9 529.3 591.7
Енергийни ресурси; АЗИЯ FTRD.A.2.4.S1.0.NA.EUR 517.0 372.0 364.4 342.2 213.2
Други; АЗИЯ FTRD.A.2.5.S1.0.NA.EUR 1.0 1.2 1.4 1.7 1.6
Общо; АЗИЯ FTRD.A.2.0.S1.0.NA.EUR 2 310.7 2 171.3 2 287.3 2 312.2 2 559.4
Потребителски стоки; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.2.1.OC.0.NA.EUR 112.3 113.0 114.9 153.0 186.4
Суровини и материали; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.2.2.OC.0.NA.EUR 563.4 464.8 623.1 529.3 490.3
Инвестиционни стоки; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.2.3.OC.0.NA.EUR 533.4 829.3 1 098.6 736.8 543.8
Енергийни ресурси; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.2.4.OC.0.NA.EUR 326.0 422.4 597.2 366.0 594.4
Други; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.2.5.OC.0.NA.EUR 1.1 0.9 1.0 1.1 1.2
Общо; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.2.0.OC.0.NA.EUR 1 536.2 1 830.3 2 435.0 1 786.2 1 816.0
Обратно

Считано от 10.02.2020 г., с цел улесняване на последваща автоматизирана обработка на данните, се въвежда промяна при представянето на статистическите серии, като в колоната след наименованието на серията се включва колона с код на серията.