logo Skip to content

Външна търговия - износ

Начин на използване - годишни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2015 2016 2017 2018 2019
Потребителски стоки; Общо FTRD.A.2.1.W1.0.NA.EUR 6 096.0 6 465.0 6 848.9 7 098.1 7 589.8
Потребителски стоки; Храни FTRD.A.2.1.W1.1.NA.EUR 1 332.0 1 434.7 1 649.2 1 717.6 1 789.3
Потребителски стоки; Цигари FTRD.A.2.1.W1.2.NA.EUR 204.9 149.7 138.4 96.5 63.6
Потребителски стоки; Напитки FTRD.A.2.1.W1.3.NA.EUR 89.5 96.7 102.2 114.3 179.3
Потребителски стоки; Дрехи и обувки FTRD.A.2.1.W1.4.NA.EUR 1 582.7 1 710.9 1 661.4 1 623.1 1 619.4
Потребителски стоки; Лекарства и козметика FTRD.A.2.1.W1.5.NA.EUR 973.8 1 007.4 1 102.9 1 134.1 1 264.2
Потребителски стоки; Мебели и дом. обзавеждане FTRD.A.2.1.W1.6.NA.EUR 990.3 1 038.7 1 086.7 1 129.9 1 226.6
Потребителски стоки; Други потребителски стоки FTRD.A.2.1.W1.7.NA.EUR 922.9 1 026.9 1 108.2 1 282.6 1 447.2
Суровини и материали; Общо FTRD.A.2.2.W1.0.NA.EUR 9 409.2 9 393.7 10 878.3 11 385.2 11 682.3
Суровини и материали; Чугун, желязо и стомана FTRD.A.2.2.W1.8.NA.EUR 411.8 402.6 536.2 676.3 608.3
Суровини и материали; Цветни метали FTRD.A.2.2.W1.9.NA.EUR 2 296.4 1 808.0 2 820.5 2 758.9 2 327.1
Суровини и материали; Химически продукти FTRD.A.2.2.W1.10.NA.EUR 379.3 325.5 421.7 463.3 488.4
Суровини и материали; Пластмаси, каучук FTRD.A.2.2.W1.11.NA.EUR 800.7 846.5 954.5 1 014.4 1 146.0
Суровини и материали; Торове FTRD.A.2.2.W1.12.NA.EUR 244.0 220.1 214.0 190.0 236.1
Суровини и материали; Текстилни материали FTRD.A.2.2.W1.13.NA.EUR 477.4 519.6 560.2 597.8 604.3
Суровини и материали; Суровини за производство на храни FTRD.A.2.2.W1.14.NA.EUR 1 782.0 2 064.0 1 893.4 1 972.5 2 332.6
Суровини и материали; Дървен материал и хартия, картон FTRD.A.2.2.W1.15.NA.EUR 489.5 496.4 523.2 535.0 555.1
Суровини и материали; Цимент FTRD.A.2.2.W1.16.NA.EUR 24.0 30.7 33.1 23.0 20.1
Суровини и материали; Тютюн FTRD.A.2.2.W1.17.NA.EUR 126.9 168.2 128.0 121.3 122.2
Суровини и материали; Други суровини и материали FTRD.A.2.2.W1.18.NA.EUR 2 377.2 2 512.1 2 793.5 3 032.8 3 242.1
Инвестиционни стоки; Общо FTRD.A.2.3.W1.0.NA.EUR 4 880.9 5 764.4 7 023.2 7 203.6 7 273.4
Инвестиционни стоки; Машини, уреди и апарати FTRD.A.2.3.W1.19.NA.EUR 1 248.6 1 334.3 1 557.7 1 670.7 1 865.3
Инвестиционни стоки; Електрически машини FTRD.A.2.3.W1.20.NA.EUR 557.7 685.0 815.4 1 029.4 1 184.4
Инвестиционни стоки; Транспортни средства FTRD.A.2.3.W1.21.NA.EUR 473.4 516.5 635.2 584.0 639.1
Инвестиционни стоки; Резервни части и оборудване FTRD.A.2.3.W1.22.NA.EUR 1 270.7 1 414.9 1 573.5 1 771.0 1 856.0
Инвестиционни стоки; Други инвестиционни стоки FTRD.A.2.3.W1.23.NA.EUR 1 330.6 1 813.7 2 441.4 2 148.4 1 728.5
Общо неенергийни стоки; Общо FTRD.A.2.NEC.W1.0.NA.EUR 20 386.1 21 623.2 24 750.4 25 686.9 26 545.5
Енергийни ресурси; Общо FTRD.A.2.4.W1.0.NA.EUR 2 554.8 2 456.0 3 109.2 2 901.5 3 275.1
Енергийни ресурси; Петролни продукти FTRD.A.2.4.W1.24.NA.EUR 1 903.6 1 703.5 2 258.9 2 078.2 2 351.2
Енергийни ресурси; Енергийни ресурси различни от петролни продукти FTRD.A.2.4.W1.2526.NA.EUR 651.3 752.5 850.3 823.2 923.9
Други; Общо FTRD.A.2.5.W1.0.NA.EUR 41.3 46.8 56.2 59.5 69.3
Общо; Общо FTRD.A.2.0.W1.0.NA.EUR 22 982.3 24 126.0 27 915.8 28 647.9 29 889.8
Обратно

Считано от 10.02.2020 г., с цел улесняване на последваща автоматизирана обработка на данните, се въвежда промяна при представянето на статистическите серии, като в колоната след наименованието на серията се включва колона с код на серията.