logo Skip to content

Външна търговия - износ

Основни търговски партньори и региони - годишни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2015 2016 2017 2018 2019
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.A.2.0.B5.0.NA.EUR 14 852.7 15 931.1 17 663.5 19 275.9 19 815.4
Австрия FTRD.A.2.0.AT.0.NA.EUR 411.1 459.5 491.5 506.7 546.5
Белгия FTRD.A.2.0.BE.0.NA.EUR 847.7 646.5 1 122.4 973.6 850.9
Дания FTRD.A.2.0.DK.0.NA.EUR 125.5 144.8 161.0 200.8 176.6
Финландия FTRD.A.2.0.FI.0.NA.EUR 60.0 41.3 44.4 59.5 64.1
Франция FTRD.A.2.0.FR.0.NA.EUR 976.0 1 063.4 1 092.7 1 127.3 1 127.3
Германия FTRD.A.2.0.DE.0.NA.EUR 2 893.7 3 216.6 3 590.8 4 180.0 4 410.1
Гърция FTRD.A.2.0.GR.0.NA.EUR 1 510.7 1 650.7 1 719.2 1 889.9 2 007.1
Ирландия FTRD.A.2.0.IE.0.NA.EUR 29.9 33.9 46.4 97.8 83.3
Италия FTRD.A.2.0.IT.0.NA.EUR 2 137.3 2 170.6 2 212.2 2 441.6 2 186.6
Люксембург FTRD.A.2.0.LU.0.NA.EUR 5.4 6.1 9.3 11.2 13.0
Холандия FTRD.A.2.0.NL.0.NA.EUR 540.5 638.1 661.3 774.2 756.6
Португалия FTRD.A.2.0.PT.0.NA.EUR 94.7 102.6 117.7 99.5 157.4
Испания FTRD.A.2.0.ES.0.NA.EUR 530.9 662.9 784.3 698.8 812.7
Швеция FTRD.A.2.0.SE.0.NA.EUR 152.0 181.7 218.2 252.8 262.4
Хърватия FTRD.A.2.0.HR.0.NA.EUR 95.7 111.8 114.2 187.4 147.5
Кипър FTRD.A.2.0.CY.0.NA.EUR 153.1 82.0 80.4 102.5 110.7
Чехия FTRD.A.2.0.CZ.0.NA.EUR 393.6 402.5 546.6 604.5 709.7
Естония FTRD.A.2.0.EE.0.NA.EUR 20.8 21.8 24.2 30.4 25.6
Унгария FTRD.A.2.0.HU.0.NA.EUR 350.4 390.9 461.5 499.8 516.0
Латвия FTRD.A.2.0.LV.0.NA.EUR 25.6 27.4 29.7 37.8 30.2
Литва FTRD.A.2.0.LT.0.NA.EUR 49.8 57.2 71.4 75.7 72.6
Малта FTRD.A.2.0.MT.0.NA.EUR 51.6 37.4 18.7 20.9 22.3
Полша FTRD.A.2.0.PL.0.NA.EUR 529.2 585.8 629.8 651.6 645.8
Румъния FTRD.A.2.0.RO.0.NA.EUR 1 887.6 2 069.9 2 179.1 2 398.4 2 598.1
Словашка Република FTRD.A.2.0.SK.0.NA.EUR 169.1 164.6 207.0 217.1 301.3
Словения FTRD.A.2.0.SI.0.NA.EUR 184.4 197.7 206.6 208.6 246.3
ЕС-28 (държавите-членки и институциите на Европейския съюз), не разпределени FTRD.A.2.0.B59.0.NA.EUR 40.3 172.1 172.1 230.8 234.9
ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.A.2.0.EEU.0.NA.EUR 778.5 809.9 1 269.6 1 056.2 1 353.4
Обединено кралство FTRD.A.2.0.GB.0.NA.EUR 586.2 591.1 650.7 696.9 699.9
Русия FTRD.A.2.0.RU.0.NA.EUR 400.6 391.3 740.8 406.9 525.3
Швейцария FTRD.A.2.0.CH.0.NA.EUR 89.3 136.2 165.0 158.7 193.2
Украйна FTRD.A.2.0.UA.0.NA.EUR 160.5 142.4 150.5 188.3 340.9
БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.A.2.0.BC.0.NA.EUR 2 992.8 2 867.0 3 590.4 3 428.1 3 474.0
Албания FTRD.A.2.0.AL.0.NA.EUR 57.1 65.1 79.6 84.0 86.3
Босна и Херцеговина FTRD.A.2.0.BA.0.NA.EUR 60.4 66.7 69.6 63.7 63.7
Турция FTRD.A.2.0.TR.0.NA.EUR 2 006.2 1 889.2 2 481.4 2 233.6 2 171.9
Македония FTRD.A.2.0.MK.0.NA.EUR 385.8 393.3 407.1 423.4 424.1
Сърбия FTRD.A.2.0.RS.0.NA.EUR 419.2 380.1 474.0 531.7 585.5
Черна гора FTRD.A.2.0.ME.0.NA.EUR 17.7 15.1 15.4 21.7 21.7
Косово FTRD.A.2.0.XK.0.NA.EUR 46.4 57.7 63.2 69.9 120.8
АМЕРИКА FTRD.A.2.0.A1.0.NA.EUR 511.4 516.4 670.0 789.3 871.6
Бразилия FTRD.A.2.0.BR.0.NA.EUR 23.2 25.9 28.6 32.8 31.5
Канада FTRD.A.2.0.CA.0.NA.EUR 41.4 49.1 52.2 79.3 111.4
САЩ FTRD.A.2.0.US.0.NA.EUR 367.2 354.6 407.8 536.2 566.7
АЗИЯ FTRD.A.2.0.S1.0.NA.EUR 2 310.7 2 171.3 2 287.3 2 312.2 2 559.4
Китай FTRD.A.2.0.CN.0.NA.EUR 536.6 467.6 679.5 764.0 824.5
Грузия FTRD.A.2.0.GE.0.NA.EUR 161.8 165.2 179.7 177.5 151.3
Япония FTRD.A.2.0.JP.0.NA.EUR 38.7 40.9 41.8 42.9 50.5
РЕГИОН ДРУГИ FTRD.A.2.0.OC.0.NA.EUR 1 536.2 1 830.3 2 435.0 1 786.2 1 816.0
СВЯТ FTRD.A.2.0.W1.0.NA.EUR 22 982.3 24 126.0 27 915.8 28 647.9 29 889.8
Обратно

Считано от 10.02.2020 г., с цел улесняване на последваща автоматизирана обработка на данните, се въвежда промяна при представянето на статистическите серии, като в колоната след наименованието на серията се включва колона с код на серията.