logo Skip to content

Външна търговия - износ

Основни търговски региони и начин на използване - тримесечни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2015-Q3 2015-Q4 2016-Q1 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.2.1.B5.0.NA.EUR 1 215.6 1 286.7 1 221.0 1 272.4 1 273.9 1 308.0 1 295.1 1 304.1 1 321.2 1 382.8 1 374.7 1 375.6 1 362.0 1 464.1 1 467.5 1 389.1 1 472.6 1 591.8
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.2.2.B5.0.NA.EUR 1 593.6 1 443.2 1 342.4 1 403.3 1 819.8 1 611.3 1 522.2 1 644.4 1 988.1 1 869.7 1 859.7 1 830.3 2 085.4 1 738.4 1 870.0 1 695.2 2 002.2 1 793.5
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.2.3.B5.0.NA.EUR 819.0 846.3 908.9 991.7 921.6 946.6 1 009.0 1 098.9 1 056.0 1 093.3 1 168.6 1 243.1 1 177.1 1 257.0 1 293.4 1 329.3 1 261.2 1 263.3
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.2.4.B5.0.NA.EUR 238.0 156.6 125.7 224.2 242.3 279.6 220.4 249.1 333.0 229.5 176.6 204.6 488.0 422.4 271.1 392.0 365.4 303.2
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.2.5.B5.0.NA.EUR 8.4 8.9 9.6 10.0 9.1 9.8 10.9 11.7 11.8 12.5 12.3 12.3 11.7 12.2 13.6 14.7 12.6 13.6
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.2.0.B5.0.NA.EUR 3 874.6 3 741.6 3 607.6 3 901.5 4 266.7 4 155.2 4 057.6 4 308.2 4 710.0 4 587.7 4 591.9 4 665.8 5 124.1 4 894.2 4 915.7 4 820.2 5 114.0 4 965.5
Потребителски стоки; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.2.1.B6.0.NA.EUR 1 421.9 1 298.2
Суровини и материали; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.2.2.B6.0.NA.EUR 1 792.1 1 592.1
Инвестиционни стоки; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.2.3.B6.0.NA.EUR 1 227.6 995.7
Енергийни ресурси; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.2.4.B6.0.NA.EUR 284.8 139.2
Други; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.2.5.B6.0.NA.EUR 14.0 13.7
Общо; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.2.0.B6.0.NA.EUR 4 740.3 4 038.9
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.2.1.EEU.0.NA.EUR 75.6 59.5 65.8 72.9 91.2 85.1 83.6 82.5 98.6 94.8 92.2 83.3 91.6 89.1 96.8 111.7 114.3 135.0
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.2.2.EEU.0.NA.EUR 33.5 25.0 39.2 42.3 50.4 51.6 50.1 59.9 51.3 59.4 52.7 54.7 56.1 56.5 76.7 64.1 91.1 70.5
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.2.3.EEU.0.NA.EUR 49.3 39.1 50.6 61.3 76.3 69.0 63.1 187.4 243.7 106.2 71.5 69.2 64.5 72.1 72.1 80.4 92.6 95.9
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.2.4.EEU.0.NA.EUR 26.3 38.1 7.5 5.0 25.8 14.7 30.2 18.0 11.9 27.7 17.3 66.8 81.6 35.5 27.8 67.9 111.9 43.2
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.2.5.EEU.0.NA.EUR 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.2.0.EEU.0.NA.EUR 184.7 161.9 163.3 181.8 244.1 220.6 227.2 348.1 405.9 288.4 234.1 274.2 294.3 253.6 273.6 324.4 410.3 345.0
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.2.1.EEU6.0.NA.EUR 176.5 174.2
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.2.2.EEU6.0.NA.EUR 123.6 99.9
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.2.3.EEU6.0.NA.EUR 109.3 102.6
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.2.4.EEU6.0.NA.EUR 53.7 25.8
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.2.5.EEU6.0.NA.EUR 1.0 1.0
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.2.0.EEU6.0.NA.EUR 464.2 403.5
Потребителски стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.2.1.BC.0.NA.EUR 81.6 99.9 80.2 93.1 85.5 94.2 87.1 106.7 104.4 107.6 96.0 107.1 101.6 103.9 95.3 113.3 107.9 124.1 117.7 107.0
Суровини и материали; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.2.2.BC.0.NA.EUR 368.3 389.4 371.1 412.7 333.4 400.7 436.0 473.0 427.4 492.7 486.8 490.6 426.8 417.1 455.1 458.9 448.4 487.8 495.6 424.4
Инвестиционни стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.2.3.BC.0.NA.EUR 59.7 68.6 58.9 70.1 57.5 69.1 58.0 78.5 80.2 108.0 70.5 130.0 153.6 199.7 65.2 63.5 84.1 91.0 60.4 54.0
Енергийни ресурси; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.2.4.BC.0.NA.EUR 215.0 143.4 156.1 169.2 181.7 229.5 249.7 240.9 270.2 266.1 125.9 98.9 182.6 232.8 199.3 201.7 239.4 229.8 113.6 63.4
Други; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.2.5.BC.0.NA.EUR 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.7 1.9 2.2 3.4 4.0 3.9
Общо; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.2.0.BC.0.NA.EUR 725.5 702.2 667.2 746.1 659.1 794.6 831.6 900.1 883.2 975.5 780.0 827.7 865.7 954.7 816.7 839.3 881.9 936.1 791.2 652.8
Потребителски стоки; АМЕРИКА FTRD.Q.2.1.A1.0.NA.EUR 29.5 22.0 36.5 38.7 39.3 42.7 43.5 52.1 47.3 43.7 42.5 43.9 49.1 56.7 45.1 45.8 54.8 52.7 46.6 33.3
Суровини и материали; АМЕРИКА FTRD.Q.2.2.A1.0.NA.EUR 37.7 37.1 36.9 47.8 44.4 51.3 40.4 48.3 61.2 59.8 49.5 64.0 78.6 81.6 78.1 54.4 58.0 120.6 100.8 102.4
Инвестиционни стоки; АМЕРИКА FTRD.Q.2.3.A1.0.NA.EUR 42.5 40.0 43.0 45.5 42.0 46.7 67.1 94.0 54.8 55.6 56.2 64.7 62.2 77.4 78.7 77.1 94.3 95.9 81.9 47.8
Енергийни ресурси; АМЕРИКА FTRD.Q.2.4.A1.0.NA.EUR 9.9 8.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.6 18.7 18.1 23.6 0.2 13.0 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3
Други; АМЕРИКА FTRD.Q.2.5.A1.0.NA.EUR 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.4 0.2 0.2 0.1 0.2
Общо; АМЕРИКА FTRD.Q.2.0.A1.0.NA.EUR 119.8 107.5 116.8 132.3 126.1 141.2 151.3 194.9 163.7 160.1 167.4 191.3 214.0 216.6 215.7 178.2 207.8 269.9 230.1 184.0
Потребителски стоки; АЗИЯ FTRD.Q.2.1.S1.0.NA.EUR 109.5 113.1 101.9 86.1 124.6 139.0 130.5 107.0 128.4 113.3 95.9 100.0 99.2 116.7 92.2 87.7 94.0 111.7 104.2 84.4
Суровини и материали; АЗИЯ FTRD.Q.2.2.S1.0.NA.EUR 267.6 194.8 190.2 170.1 213.0 297.3 290.4 219.1 219.7 242.3 229.7 239.8 227.9 329.9 300.4 242.7 404.4 420.0 343.7 343.4
Инвестиционни стоки; АЗИЯ FTRD.Q.2.3.S1.0.NA.EUR 98.4 95.4 98.6 118.5 114.6 144.3 119.8 115.3 118.9 116.9 130.6 137.7 126.6 134.4 132.9 136.6 146.7 175.5 140.5 121.6
Енергийни ресурси; АЗИЯ FTRD.Q.2.4.S1.0.NA.EUR 126.7 93.6 67.2 86.2 115.4 103.1 76.3 87.1 85.6 115.4 70.3 95.8 102.2 73.8 77.9 48.4 50.2 36.7 67.3 22.8
Други; АЗИЯ FTRD.Q.2.5.S1.0.NA.EUR 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
Общо; АЗИЯ FTRD.Q.2.0.S1.0.NA.EUR 602.4 497.1 458.2 461.2 567.9 684.0 617.3 528.9 552.9 588.2 526.8 573.8 556.3 655.2 603.8 515.7 695.5 744.4 656.1 572.5
Потребителски стоки; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.2.1.OC.0.NA.EUR 25.3 30.8 31.2 20.5 22.4 38.9 29.3 27.9 23.1 34.7 37.5 35.0 41.6 38.9 58.7 48.0 22.0 57.6 69.6 36.8
Суровини и материали; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.2.2.OC.0.NA.EUR 109.8 130.0 98.6 124.4 113.0 128.8 161.8 133.1 165.9 162.3 129.0 146.9 123.6 129.8 145.4 152.7 77.6 114.6 134.7 99.1
Инвестиционни стоки; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.2.3.OC.0.NA.EUR 128.8 161.8 200.5 183.6 213.6 231.6 256.8 292.2 249.8 299.9 129.4 172.5 190.9 244.0 135.3 146.4 165.2 96.9 143.6 111.6
Енергийни ресурси; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.2.4.OC.0.NA.EUR 63.6 113.6 49.8 93.2 120.8 158.6 207.5 119.4 98.3 172.0 73.2 75.8 70.3 146.7 96.3 169.5 157.9 170.6 94.2 36.8
Други; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.2.5.OC.0.NA.EUR 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1
Общо; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.2.0.OC.0.NA.EUR 327.7 436.4 380.3 421.8 470.0 558.2 655.6 572.8 537.4 669.2 369.4 430.5 426.6 559.8 436.0 517.2 422.9 439.9 442.4 284.3
Обратно

Считано от 10.02.2020 г., с цел улесняване на последваща автоматизирана обработка на данните, се въвежда промяна при представянето на статистическите серии, като в колоната след наименованието на серията се включва колона с код на серията.