logo Skip to content

Външна търговия - износ

Основни търговски партньори и региони - тримесечни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2015-Q3 2015-Q4 2016-Q1 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.2.0.B5.0.NA.EUR 3 874.6 3 741.6 3 607.6 3 901.5 4 266.7 4 155.2 4 057.6 4 308.2 4 710.0 4 587.7 4 591.9 4 665.8 5 124.1 4 894.2 4 915.7 4 820.2 5 114.0 4 965.5
ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.2.0.B6.0.NA.EUR 4 740.3 4 038.9
Австрия FTRD.Q.2.0.AT.0.NA.EUR 110.7 105.3 96.9 120.3 118.4 124.0 122.1 130.6 117.4 121.5 123.5 131.4 126.9 124.9 139.1 138.6 131.1 137.7 144.2 123.8
Белгия FTRD.Q.2.0.BE.0.NA.EUR 202.2 209.5 101.6 141.9 238.8 164.2 233.9 256.2 288.3 344.0 265.6 182.4 235.1 290.5 291.3 166.6 207.0 186.0 315.2 178.7
Дания FTRD.Q.2.0.DK.0.NA.EUR 35.1 35.2 33.1 34.6 38.4 38.7 38.6 41.1 41.2 40.1 43.0 46.4 47.3 64.0 49.6 43.5 40.2 43.3 43.7 61.7
Финландия FTRD.Q.2.0.FI.0.NA.EUR 17.9 14.4 10.9 8.4 9.2 12.8 10.4 9.1 11.4 13.4 13.3 11.9 14.8 19.5 16.8 16.3 15.1 15.8 17.1 15.0
Франция FTRD.Q.2.0.FR.0.NA.EUR 273.7 245.5 246.2 266.8 296.7 253.7 274.6 251.9 289.0 277.1 282.0 275.8 271.4 298.1 310.2 266.5 268.8 281.8 277.6 275.1
Германия FTRD.Q.2.0.DE.0.NA.EUR 708.2 710.5 740.8 748.2 872.8 854.9 854.9 928.0 895.6 912.3 1 044.3 1 082.2 1 092.3 961.1 1 082.7 1 034.3 1 142.9 1 150.2 1 129.8 1 026.0
Гърция FTRD.Q.2.0.GR.0.NA.EUR 364.8 400.8 340.4 439.2 414.7 456.4 380.2 447.9 436.2 454.8 438.5 459.3 472.7 519.5 465.1 548.4 484.5 509.1 484.9 404.5
Ирландия FTRD.Q.2.0.IE.0.NA.EUR 6.3 12.3 5.5 7.7 6.9 13.9 11.4 9.7 15.2 10.2 14.0 14.8 41.4 27.7 16.0 23.5 25.0 18.7 21.0 12.9
Италия FTRD.Q.2.0.IT.0.NA.EUR 526.0 513.0 595.0 540.4 520.6 514.5 519.0 597.0 548.0 548.3 601.8 593.7 635.5 610.6 574.9 549.2 511.3 551.2 500.6 407.0
Люксембург FTRD.Q.2.0.LU.0.NA.EUR 1.1 3.0 0.9 1.3 2.1 1.8 1.5 2.7 2.4 2.7 1.6 2.5 3.5 3.6 3.1 2.4 2.5 5.0 4.4 4.1
Холандия FTRD.Q.2.0.NL.0.NA.EUR 123.6 147.7 140.1 144.1 165.6 188.3 186.2 127.2 157.3 190.7 194.6 148.0 221.3 210.3 182.7 184.2 175.9 213.8 177.2 176.3
Португалия FTRD.Q.2.0.PT.0.NA.EUR 24.4 29.1 23.4 31.6 24.1 23.4 24.0 17.5 47.0 29.2 20.2 24.3 37.4 17.6 43.3 36.1 53.3 24.6 23.1 24.7
Испания FTRD.Q.2.0.ES.0.NA.EUR 231.0 118.5 119.1 136.1 207.8 199.9 106.9 121.6 324.1 231.7 159.8 147.0 253.3 138.7 162.9 160.1 311.3 178.4 178.4 117.3
Швеция FTRD.Q.2.0.SE.0.NA.EUR 36.3 41.5 38.3 45.3 46.3 51.8 52.8 53.5 57.6 54.3 59.2 63.8 66.3 63.5 69.3 72.0 58.1 63.1 68.7 59.3
Хърватия FTRD.Q.2.0.HR.0.NA.EUR 27.7 25.2 29.6 25.3 27.0 29.9 27.9 25.2 32.8 28.3 34.2 34.1 42.1 77.0 34.9 37.3 43.0 32.3 35.0 38.6
Кипър FTRD.Q.2.0.CY.0.NA.EUR 29.5 25.9 17.7 21.6 20.7 22.0 19.3 16.5 24.1 20.6 23.8 26.2 27.0 25.5 23.9 29.6 24.5 32.7 31.5 23.0
Чехия FTRD.Q.2.0.CZ.0.NA.EUR 105.0 101.9 89.1 92.4 105.1 115.9 132.1 130.1 134.3 150.1 143.5 147.4 155.8 157.9 171.0 184.0 183.8 170.9 165.8 115.1
Естония FTRD.Q.2.0.EE.0.NA.EUR 6.2 5.5 5.7 5.3 5.2 5.6 5.7 7.3 5.3 5.8 6.9 6.7 9.0 7.8 7.4 6.8 6.1 5.4 5.6 4.5
Унгария FTRD.Q.2.0.HU.0.NA.EUR 92.4 80.8 99.3 96.4 97.1 98.1 112.1 111.8 118.5 119.0 111.8 123.1 134.4 130.5 124.3 133.8 130.0 127.9 126.4 103.1
Латвия FTRD.Q.2.0.LV.0.NA.EUR 6.5 7.4 7.0 7.9 5.6 6.8 7.4 6.4 6.8 9.1 7.6 10.3 9.4 10.4 7.4 7.6 7.7 7.4 9.0 11.4
Литва FTRD.Q.2.0.LT.0.NA.EUR 11.0 16.4 12.8 12.3 15.0 17.2 17.6 16.5 17.9 19.4 17.6 18.7 17.8 21.6 18.0 16.3 17.5 20.7 18.8 17.0
Малта FTRD.Q.2.0.MT.0.NA.EUR 10.3 12.5 11.8 15.3 5.9 4.5 6.5 3.9 3.6 4.7 5.2 6.3 5.0 4.4 6.2 5.3 4.8 6.0 6.5 4.5
Полша FTRD.Q.2.0.PL.0.NA.EUR 140.6 145.9 129.2 131.9 153.9 170.8 154.4 160.8 153.9 160.7 171.8 159.7 155.4 164.7 161.0 150.3 159.8 174.8 181.1 139.5
Румъния FTRD.Q.2.0.RO.0.NA.EUR 536.9 471.3 448.4 541.0 574.9 505.5 487.2 541.8 624.9 525.2 515.3 633.3 666.1 583.6 581.2 643.3 718.3 655.2 619.4 566.8
Словашка Република FTRD.Q.2.0.SK.0.NA.EUR 32.7 36.1 37.6 43.0 41.0 43.1 44.1 51.4 52.6 58.9 48.7 53.1 50.3 65.0 84.6 73.0 73.3 70.3 77.6 66.9
Словения FTRD.Q.2.0.SI.0.NA.EUR 52.2 58.2 41.5 58.5 53.6 44.1 38.9 53.7 70.7 43.3 46.6 48.2 59.2 54.6 61.6 57.0 69.3 58.4 43.5 40.6
ЕС-28 (държавите-членки и институциите на Европейския съюз), не разпределени FTRD.Q.2.0.B59.0.NA.EUR 10.2 9.8 44.0 41.7 53.8 32.7 27.5 35.0 71.2 38.4 34.4 50.1 85.2 61.1 55.7 57.6 79.5 42.1
ЕС-27, неразпределени FTRD.Q.2.0.B69.0.NA.EUR 34.3 21.4
ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.2.0.EEU.0.NA.EUR 184.7 161.9 163.3 181.8 244.1 220.6 227.2 348.1 405.9 288.4 234.1 274.2 294.3 253.6 273.6 324.4 410.3 345.0
ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.2.0.EEU6.0.NA.EUR 464.2 403.5
Обединено кралство FTRD.Q.2.0.GB.0.NA.EUR 151.8 158.4 141.8 143.0 145.7 160.7 160.3 153.7 162.8 173.9 163.1 165.1 188.0 180.6 171.3 176.5 169.3 182.7 169.7 144.5
Русия FTRD.Q.2.0.RU.0.NA.EUR 107.4 94.4 78.0 89.9 116.3 107.0 94.9 213.8 283.0 149.1 108.0 97.3 99.0 102.6 109.0 134.3 131.2 150.9 104.8 107.7
Швейцария FTRD.Q.2.0.CH.0.NA.EUR 21.0 10.0 33.2 32.8 37.1 33.2 43.4 39.4 44.5 37.8 41.6 41.0 38.5 37.6 41.7 44.5 53.6 53.3 44.3 47.0
Украйна FTRD.Q.2.0.UA.0.NA.EUR 34.8 27.5 27.6 29.4 36.0 49.4 28.1 42.0 37.2 43.2 36.2 60.0 45.0 47.0 65.2 79.3 125.2 71.2 54.8 48.8
БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.2.0.BC.0.NA.EUR 725.5 702.2 667.2 746.1 659.1 794.6 831.6 900.1 883.2 975.5 780.0 827.7 865.7 954.7 816.7 839.3 881.9 936.1 791.2 652.8
Албания FTRD.Q.2.0.AL.0.NA.EUR 14.4 13.5 12.2 15.7 16.1 21.0 18.5 18.7 19.5 23.0 20.8 20.8 22.2 20.1 18.5 20.7 24.5 22.6 19.4 21.7
Босна и Херцеговина FTRD.Q.2.0.BA.0.NA.EUR 14.5 14.4 15.2 17.3 17.5 16.7 18.5 17.5 15.0 18.6 17.5 14.3 16.0 15.9 15.0 17.9 12.4 18.4 21.7 21.1
Турция FTRD.Q.2.0.TR.0.NA.EUR 474.8 440.4 438.5 502.1 417.5 531.0 572.3 633.8 600.9 674.5 504.9 540.1 563.8 624.7 492.7 518.1 551.6 609.4 490.3 416.7
Македония FTRD.Q.2.0.MK.0.NA.EUR 99.5 105.1 98.0 98.4 94.8 102.0 98.3 95.2 104.8 108.8 107.3 100.2 102.5 113.5 105.7 98.9 109.0 110.4 101.1 67.1
Сърбия FTRD.Q.2.0.RS.0.NA.EUR 102.1 110.3 87.9 93.0 96.7 102.5 106.4 116.4 123.0 128.3 109.9 130.6 138.8 152.4 157.0 147.4 144.9 136.2 125.0 100.6
Черна гора FTRD.Q.2.0.ME.0.NA.EUR 6.1 6.1 4.5 4.3 3.1 3.2 3.1 4.1 3.8 4.4 3.6 5.8 5.7 6.6 5.1 5.4 5.3 5.9 5.3 3.2
Косово FTRD.Q.2.0.XK.0.NA.EUR 14.0 12.4 10.8 15.3 13.3 18.2 14.4 14.6 16.3 18.0 16.0 15.9 16.7 21.4 22.7 30.8 34.2 33.1 28.4 22.4
АМЕРИКА FTRD.Q.2.0.A1.0.NA.EUR 119.8 107.5 116.8 132.3 126.1 141.2 151.3 194.9 163.7 160.1 167.4 191.3 214.0 216.6 215.7 178.2 207.8 269.9 230.1 184.0
Бразилия FTRD.Q.2.0.BR.0.NA.EUR 9.6 3.0 4.6 12.7 4.5 4.1 4.3 12.3 6.3 5.7 5.0 16.6 4.6 6.7 13.2 5.9 6.8 5.6 7.0 6.9
Канада FTRD.Q.2.0.CA.0.NA.EUR 10.5 9.5 12.0 12.3 12.5 12.3 13.3 12.2 12.7 14.0 13.7 17.7 30.7 17.2 12.5 18.8 15.9 64.3 40.0 40.6
САЩ FTRD.Q.2.0.US.0.NA.EUR 79.5 73.4 84.1 86.9 86.0 97.5 88.4 99.4 111.7 108.3 122.9 124.9 144.2 144.2 147.0 110.1 147.5 162.1 149.7 115.7
АЗИЯ FTRD.Q.2.0.S1.0.NA.EUR 602.4 497.1 458.2 461.2 567.9 684.0 617.3 528.9 552.9 588.2 526.8 573.8 556.3 655.2 603.8 515.7 695.5 744.4 656.1 572.5
Китай FTRD.Q.2.0.CN.0.NA.EUR 151.9 107.4 123.9 92.0 76.8 174.9 175.3 149.8 160.3 194.2 174.2 160.9 180.7 248.1 215.5 150.4 198.1 260.5 199.3 226.8
Грузия FTRD.Q.2.0.GE.0.NA.EUR 47.6 38.1 21.0 43.1 55.9 45.1 36.2 42.6 64.2 36.7 34.2 45.4 49.8 48.1 42.2 33.3 35.3 40.5 35.8 21.2
Япония FTRD.Q.2.0.JP.0.NA.EUR 11.0 8.4 7.3 11.3 10.9 11.4 9.0 9.1 12.5 11.3 10.1 10.6 12.1 10.2 8.8 11.1 15.9 14.7 13.7 13.4
РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.2.0.OC.0.NA.EUR 327.7 436.4 380.3 421.8 470.0 558.2 655.6 572.8 537.4 669.2 369.4 430.5 426.6 559.8 436.0 517.2 422.9 439.9 442.4 284.3
СВЯТ FTRD.Q.2.0.W1.0.NA.EUR 5 834.6 5 646.7 5 393.5 5 844.8 6 333.9 6 553.9 6 540.6 6 853.0 7 253.1 7 269.1 6 669.6 6 963.2 7 481.0 7 534.1 7 261.5 7 195.1 7 732.5 7 700.8 7 324.3 6 136.0
Обратно

Считано от 10.02.2020 г., с цел улесняване на последваща автоматизирана обработка на данните, се въвежда промяна при представянето на статистическите серии, като в колоната след наименованието на серията се включва колона с код на серията.