logo
Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Таблица Изтегли База данни
Общо за икономиката (S1), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева) XLS Excel >>
Нефинансови предприятия (S11), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева) XLS Excel >>
Централна банка (S121), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева) XLS Excel >>
Депозитни институции без централната банка (S122), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева) XLS Excel >>
Фондове на паричния пазар (S123), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева) XLS Excel >>
Други финансови институции (S12P), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева) XLS Excel >>
Застрахователни дружества и пенсионни фондове (S12Q), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева) XLS Excel >>
Държавно управление (S13), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева) XLS Excel >>
Държавно управление (S13), наличности, консолидирани данни (млн. лева) XLS Excel >>
Централно държавно управление (S1311), наличности, консолидирани данни (млн. лева) XLS Excel >>
Местно държавно управление (S1313), наличности, консолидирани данни (млн. лева) XLS Excel >>
Социалноосигурителни фондове (S1314), наличности, консолидирани данни (млн. лева) XLS Excel >>
Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства (S1M), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева) XLS Excel >>
Останал свят (S2), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева) XLS Excel >>