logo Skip to content

Статистика на депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности

Съобщение

10 февруари 2021 г.


Във връзка с внедрените от януари 2020 г. нови отчетни изисквания и с оглед постигане на консистентност с данните от парична статистика и задоволяване на нуждите на потребители, БНБ подготвя разширяване на обхвата на публикуваните данни за целите на статистиката на кредитите и депозитите по количествени категории и икономически дейности. Разпространяваната понастоящем статистическа информация ще бъде допълнена с разширено секторно разпределение, като във всички статични и динамични таблици, ще бъде добавена информация за сектор Финансови предприятия. В две нови динамични таблици ще бъде посочена информация за кредитите и депозитите на сектори Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства и НТООД по вид на инструмента. Динамичните серии за новите показатели ще започват от първо тримесечие на 2020 година. Подробна информация за промените и новите таблици може да бъде намерена във файл Промени в публикуваните таблици по статистика на кредити и депозити по количествени категории и икономически дейности .

В съответствие с „Календара за разпространение на статистически данни“, разширените таблици ще бъдат публикувани на интернет страницата на БНБ на 13 май 2021 г., с данните за отчетния период март 2021 г.

Име Изтегли
Депозити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД по икономически дейности.
Данни от 31.03.2009 г. съгласно КИД-2008.
XLS Excel
Депозити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД по икономически дейности.
Данни до 31.12.2008 г. съгласно НКИД-2003.
XLS Excel
Депозити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД по количествени категории XLS Excel
Кредити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД по икономически дейности
Данни от 31.03.2009 г. съгласно КИД-2008.
XLS Excel
Кредити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД по икономически дейности
Данни до 31.12.2008 г. съгласно НКИД-2003.
XLS Excel
Кредити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД по количествени категории XLS Excel