logo
Skip to content

Лихвени проценти по кредити - нефинансови предприятия

Име Изтегли
Лихвени проценти и обеми по нов бизнес по кредити, различни от овърдрафт, за сектор Нефинансови предприятия по период на първоначално фиксиране на лихвения процент XLSX Excel
Лихвени проценти и обеми по нов бизнес по кредити, различни от овърдрафт, за сектор Нефинансови предприятия с допълнително разпределение по период на първоначално фиксиране на лихвения процент и по количествени категории XLSX Excel
Лихвени проценти по нов бизнес по обезпечени кредити, различни от овърдрафт, за сектор Нефинансови предприятия по период на първоначално фиксиране на лихвения процент XLSX Excel
Лихвени проценти и обеми по нов бизнес по кредити, различни от овърдрафт, за сектор Нефинансови предприятия по първоначален матуритет XLSX Excel
Лихвени проценти и обеми по нов бизнес по предоговорени кредити и кредити за рефинансиране, различни от овърдрафт, за сектор Нефинансови предприятия по първоначален матуритет XLSX Excel
Лихвени проценти и обеми по салда по кредити, различни от овърдрафт, за сектор Нефинансови предприятия XLSX Excel
Лихвени проценти и обеми по салда по овърдрафт и по кредити по кредитни карти за сектор Нефинансови предприятия XLSX Excel
Лихвени проценти и обеми по салда по кредити, различни от овърдрафт, за сектор Нефинансови предприятия по първоначален матуритет, остатъчен матуритет и срок до следваща промяна на лихвения процент XLSX Excel