logo
Skip to content
Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута
ПериодичностМесечни данни
Индикатор на корекцииНекоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни
Референтна областБългария
Сектор на местното лице ESA2010Централна банка
Сектор на чуждестранното лице ESA2010Общо за икономиката
Мерна единицаЕвро
Метод за компилиранеНационална концепция