logo
Skip to content
Рамка за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута
ПериодичностМесечни данни
Индикатор на корекцииНекоригирани данни по отношение на сезонността и броя на работните дни
Референтна областБългария
Сектор на местното лице ESA2010Централна банка
Индикатор за Поток/ПозицияПозиция в края на периода
Класификатор на показателите по ВРМ6Финансова сметка
Мерна единицаЕвро
Метод за компилиранеНационална концепция