logo Skip to content
Тримесечни финансови сметки по институционални сектори
ПериодичностТримесечни данни
Референтна областБългария
Насрещна странаЦелият свят
Институционален сектор/подсекторФондове на паричния пазар (ФПП)
КонсолидацияНеконсолидирани данни
Наличности/ТрансакцииНаличности
Мерна единицаНационална валута