logo Skip to content
Тримесечни финансови сметки по институционални сектори
ПериодичностТримесечни данни
Референтна областБългария
Насрещна странаЦелият свят
Институционален сектор/подсекторДруги финансови институции
КонсолидацияНеконсолидирани данни
Наличности/ТрансакцииНаличности
Мерна единицаНационална валута