logo Skip to content
Тримесечни финансови сметки по институционални сектори
ПериодичностТримесечни данни
Референтна областБългария
Насрещна странаЦелият свят
Институционален сектор/подсекторЦентрално държавно управление
КонсолидацияКонсолидирани данни
Наличности/ТрансакцииНаличности
Мерна единицаНационална валута