logo Skip to content
Тримесечни финансови сметки по институционални сектори
ПериодичностТримесечни данни
Референтна областБългария
Насрещна странаНерезиденти
Институционален сектор/подсекторОбщо за икономиката
КонсолидацияНеконсолидирани данни
Наличности/ТрансакцииНаличности
Мерна единицаНационална валута