logo
Skip to content

Изисквания към кандидатите

  • да сте докторант или студент в последен курс на степен „бакалавър“, или да се обучавате за степен „магистър“ в акредитирани висши училища и в подходящи за дейностите на БНБ специалности;
  • да имате среден успех от обучението най-малко много добър (4.50);
  • да имате отлична компютърна грамотност;
  • да владеете английски език.

Често задавани въпроси