logo
Skip to content

През 2004 г. по случай 125-годишния юбилей на Българската народна банка Управителният съвет учреди ежегодни годишни стипендии. Целта е да бъдат стимулирани перспективни студенти и докторанти да специализират в области и разработват теми с важно значение за дейността на БНБ.

За период от 9 месеца БНБ отпуска следните стипендии:

  • две стипендии в размер на 750 лв. месечно за студенти редовно обучение, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”;
  • една стипендия в размер на 1000 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен „доктор” (докторант).


 

Какви са ползите

С участието си в нашата стипендиантска програма Вие имате възможност:

  • да се запознаете с дейностите и функциите на централната банка на България;
  • да се учите и да се развивате, придобивайки важен практически опит, като провеждате научни изследвания по изучавани дисциплини и подготвяте курсови проекти;
  • да се консултирате с експертите на БНБ по интересуващи Ви теоретични и практически въпроси;
  • да ползвате богатия библиотечен фонд на банката.

Често задавани въпроси