logo
Skip to content

Интервю на г-н Димитър Радев, управител на БНБ, за Нова телевизия, 30 март 2020 г.

Управителят на Българската народна банка Димитър Радев в интервю за Нова телевизия подчерта стабилността на банковия сектор в България и прогнозира, че кредитополучателите ще могат да разчитат на разсрочване на плащания.

„Свидетели сме определено на безпрецедентна здравна криза, която прераства в икономическа. В тази ситуация, разбира се, думите имат голямо значение, но по-важни са действията. Особено ако говорим за поддържането и използването на критична инфраструктура, каквато е банковият сектор“, заяви г-н Радев.

„Банковият сектор у нас в момента е в много добра кондиция в резултат на направеното през последните години. Затова може да се каже, че е готов за настоящата криза, особено ако говорим в хоризонт от 3 до 6 месеца“, заяви управителят на Българската народна банка Димитър Радев и обобщи, че банковият сектор влиза в тази криза като част от решението, а не като част от проблема.

„Нашият банков сектор през последните години премина през мащабни проверки, които включваха също така оценка на качеството на техните активи и стрес тестове. Сред целите на тези стрес тестове беше и да оценят устойчивостта на банковия сектор в условията на остра икономическа криза“, обясни Димитър Радев. Негативните икономически прогнози, които използвахме, бяха хипотетични, но сега вече се случват.

„Това, което правим в Българската народна банка, е да разработваме различни сценарии за възможно развитие и да оценяваме, доколкото е възможно, техния ефект върху банковата система и икономиката. Ние развиваме тези сценарии непрекъснато на база на новопостъпващата информация, но твърде рано е да се спекулира с числа на този етап. Аз се надявам, че в рамките на три месеца картината ще бъде значително по-ясна“, каза г-н Радев.

„Търговските банки се държат изключително адекватно в тази среда. Те започнаха да работят индивидуално с клиентите си още преди обявяването на извънредното положение. Това, което ще се случи и то ще е в рамките на следващата седмица, е да се създаде допълнителна рамка за такива мерки от страна на търговските банки. В основата на тези мерки стои въвеждането на целенасочен и временен мораториум, с който се отлагат или спират плащания по банкови кредити“, обяви г-н Радев.

„Това, на което БНБ държи много, тъй като ние сме активен участник в процеса в качеството си на член на Съвета на надзорниците на Европейския банков орган, е, че е необходимо да има общоевропейски подход по този въпрос“, допълни управителят на БНБ.

„Хората с ипотечни кредити трябва да говорят с банките и това е именно целта на регулаторните мерки, които предлага БНБ. Да се даде допълнителна гъвкавост, допълнителни възможности на търговските банки така, че с този индивидуален подход към техните клиенти те да не изпадат в по-тежко положение от гледна точка на капиталова адекватност или управление на кредитния риск“, каза управителят на Централната банка. Пакетът от мерки ще бъде обявен с всички негови детайли през тази седмица.

За хората с депозити управителят на БНБ обясни, че те нямат голяма маневреност, но депозитите им са на сигурно място.

Управителят на БНБ подчерта, че се работи по допълнително укрепване на капитала и ликвидността на търговските банки. Пакетът от мерки, който БНБ вече оповести, възлиза на над 9 млрд. и 300 млн. лв. и тези мерки в голямата си част вече са изпълнени. „Ние третираме всички банки в България по еднакъв начин“, категоричен беше управителят на БНБ.

Попитан колко по-спокойни щяхме да сме, ако бяхме в еврозоната, управителят на БНБ обясни: „Ние нямаме кредитор от последна инстанция, каквато е ЕЦБ. Това определено ни поставя в различна позиция в сравнение със страните, които са в еврозоната, и ограничава мерките, които можем да предприемем. Вероятно ще чувстваме това по-силно при разгръщането на кризата, но и след това, когато последствията от кризата трябва да бъдат преодолявани. Ние направихме грешка при последната глобална финансова криза, тогава приехме позиция да изчакваме по тази тема. Не трябва да повтаряме тази грешка още един път, тъй като цената както за хората, така и за бизнеса, този път ще бъде значително по-висока, заяви управителят на Централната банка.

Кризата, която започва в момента, ни отдалечава от еврото в смисъл, че вече не са реалистични сроковете за реализиране на първата стъпка, присъединяването към банковия съюз и валутния механизъм. Но това не означава, че работата по тази тема трябва да спре. Ако ние продължим по начина, по който работехме досега, ако политиците, защото това е политическо решение, и институциите, включително БНБ, продължат да действат, независимо от много трудната и сложна среда, в която се намираме, едно отлагане за 2021 г. няма да бъде фатално“, категоричен беше Димитър Радев. „Още един нов цикъл на изчакване, както предишния от 10 години, този път ще има висока цена – икономическо възстановяване, стабилизация, ниски доходи. Не мисля, че това е цена, която ще можем да платим и политически, и икономически, и финансово“, заяви управителят.


Изтегли DOC (33 KB)

Видео