logo
Skip to content

Изявления, 2003 г.

05.12.2003

Лекция на г-н Цветан Манчев, подуправител на БНБ, пред преподаватели и студенти от Софийския университет "Св. Климент Охридски", 5 декември 2003 г.03.12.2003

Реч на г-н Иван Искров, управител на БНБ, пред Петнадесетата годишна среща на Асоциацията на търговските банки, 3 декември 2003 г.07.11.2003

Изявление на г-н Иван Искров, управител на БНБ, пред гости и журналисти по повод подписването на споразумение между БНБ и МВР за създаване на Национален център за анализ на неистински и подправени парични знаци (НЦА) в структурата на БНБ, 108 зала, БНБ, 7 ноември 2003 г.29.10.2003

Приветствие на г-н Иван Искров, управител на БНБ, към гости и журналисти, 12.00 часа, 108 зала, БНБ, 29 октомври 2003 г.09.10.2003

Изказване на г-н Иван Искров пред Народното събрание по повод избирането му за управител на Българската народна банка, 9 октомври 2003 г.