logo
Skip to content

Встъпително слово на г-н Илия Лингорски, член на УС на БНБ, при откриването на IX годишна международна научна конференция „ИНФЛАЦИЯТА 2022 – ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ВЪЗДЕЙСТВИЕ“, София, 18-20 септември 2023 г.

Уважаеми Проф. Димитров,

Уважаеми Проф. Неновски,

Уважаеми членове и студенти на факултета,

Уважаеми колеги,

За мен е удоволствие днес да съм тук с вас. Преди всичко, моля Ви да приемете моите и на управителя най-сърдечни поздравления за новата академична година с най-добри пожелания тя да бъде и най-успешната в дългата история на академичната Ви институция. Действително, много от колегите ми днес и през годините дължат на Университета за национално и световно стопанство своето образование и академично израстване в областта на икономическата наука и финансовите дисциплини. УНСС е напълно разбираемо и съвсем очаквано Алма Матер на повечето от колегите ми в Управителния съвет на националната банка и на много още изтъкнати корпоративни ръководители в банковия и небанковия финансов сектор. Това е атестация, дадена от реалния живот, за неоспоримия принос на Вашия университет, а конференцията, която откриваме заедно днес, е друго ценно удостоверение за това.

Темата на Деветата годишна конференция, организирана от Центъра по парични и икономически изследвания, а именно „Инфлацията 2022 – обстоятелства, предизвикателства, въздействие“ е изключително навременна, актуална и от практическо естество. Научните изследвания, които ще представите днес и през следващите два дни, придружени от академични дебати и дискусии, ще придадат стойност както на икономическите проучвания, така и на изготвянето на политиките. Самият аз ще се опитам да присъствам на възможно най-много сесии и очаквам с интерес следващите три дни. Съдържанието на дискусиите Ви със сигурност ще резонира отвъд общността на икономическите изследвания и финансовата гилдия и ще подпомогне институциите и ангажираните с формулиране на политики в настоящият период на предизвикателства, когато икономически, политически и геополитически сили подлагат на стрес и шокове нашия свят и по-конкретно нашия регион. От една страна, ние всички сме изправени пред социално-икономическите и политическите аспекти на бързото технологично трансформиране на икономиката. Но същевременно налице са и действат могъщи сили на геоикономическа и геополитическа фрагментация. В такъв момент отговорът на политиката трябва да се основава още повече на усърдно познание и доказателства, когато политиките на независимите институционални стълбове на държавността трябва да бъдат последователни и адекватно насочени. Или според думите на председателя на ЕЦБ Кристин Лагард: „Доколкото геополитиката води до фрагментиране на глобалната икономика в конкуриращи се блокове, това изисква по-голямо сближаване на политиките. Не компрометиране на институционалната независимост, а признаване на взаимозависимостта на политиките и как всяка една може най-добре да постигне целта си, ако всичките са съгласувано насочени за постигането на обща стратегическа цел.” Г-жа Лагард добави, че централните банки трябва да осигурят стабилност във времена, които са времена на всичко друго, но не и на стабилност. Мога да удостоверя пред Вас, че Българската народна банка прави точно това и ние ще продължим да го правим, като се придържаме с бдителност и благоразумие към възложения ни мандат и изпълняваме мисията си. Централната банка на България бе и продължава да бъде на висотата на последните и настоящите предизвикателства, както и през един период на турбулентни национални политически условия. Какво по-добро доказателство и потвърждение може да се предложи от свидетелството за добро здраве, стабилност и рекордни показатели на българския банков сектор. Банковата ни система бе стожер на силата и лост за възстановяване на цялата икономика по време на острите и следпандемични фази на глобалния Ковид шок, както и след вероломното и жестоко нападение на Русия над Украйна, довело до най-кръвопролитната война в Европа след Втората световна война. Както управителят Радев изтъкна пред Асоциацията на банките в България: “БНБ и банковият ни сектор са много силен пример на институционално развитие в среда на все още сериозни институционални дефицити. Рецептата за това е проста: правилни решения в правилен стратегически контекст.” Същевременно, при изпълнение на нашата мисията неизменно сме облагодетелствани от съдържателните академични дебати и актуални академични изследвания. И не се съмнявам, че през следващите три дни всеки един от нас тук и отвъд стените на тази уважавана академична институция ще получи изобилие от такива възможности.

Още веднъж Ви благодаря за поканата и за вниманието Ви, и пожелавам на всички успешна работа на конференцията.


Изтегли DOC (39 KB)