logo
Skip to content

Реч на г-н Иван Искров, управител на БНБ, пред Асоциацията на банките в България по случай Деня на банкера, София, 6 декември 2010 г.

Уважаеми дами и господа,

За мен е удоволствие да бъдем отново заедно тази вечер, на 6 декември, Никулден, и да се поздравим с професионалния ни празник. Няма случай през последните 8 г. аз и моите колеги от УС на БНБ да не сме били с вас на този толкова светъл празник, независимо от многобройните ни ангажименти. Този факт е жест, с който засвидетелстваме нашето уважение и признание за свършената от вас работа в полза на националната икономика. Защото търговските банки не са просто част от многото капиталистически предприятия, фокусирани върху реализирането на печалба за техните акционери. Банковата система е основна част от инфраструктурата на всяка пазарна икономика, нейната кръвоносна система. Без нашата ежедневна и отговорна работа не е възможно функционирането на държавата ни.

По традиция днес имаме възможност да направим равносметка на отминаващата година и да споделим надеждите си, че и догодина успешно ще посрещнем новите предизвикателства. Не се съмнявам в това, защото всички ние сме доказали, че умеем да превръщаме изпитанията в опит, а опита – в средство за изпълнение на мисията, възложена ни от обществото.

Икономическата криза, продължила и през 2010 г., само потвърди тези мои очаквания. Банките не само че не станаха причина за задълбочаване на проблемите в нашето стопанство, но бяха основен стожер на стабилността и фактор за преодоляване на проблемите. Българската банкова система продължи да бъде образец на стабилност и предсказуемост, въпреки невиждания от повече от десетилетие икономически спад. И въпреки откровено провокативните „прогнози” на някои местни и международни „анализатори” – само преди дни аз припомних техните фантасмагории в една своеобразна класация на „несбъднатите черни прогнози” за българската банкова система. Настъпващата 2011 г. е изборна година. Ние в централната банка отсега си даваме ясна сметка, че не е изключено някои от местните кандидати за слава – вечни кандидати за завръщане на голямата политическа сцена – да бъдат особено активни в „продаването на страх” през идващата изборна 2011 г. Бъдете внимателни!

Независимо от усложнената ситуация, банковият сектор проявява гъвкавост и ефективност и въпреки нарастването на необслужваните кредити, системата продължи да генерира текуща печалба. Въпреки влошеното качество на кредитните портфейли, банките ни съумяха да съхранят значителни капиталови буфери, на фона на заделените само до октомври над 4.5 млрд лева провизии. В тази обстановка коя е другата страна измежду 27-те в целия Европейски съюз освен България, която може да се похвали с впечатляващите 18% капиталова адекватност и общ коефициент на ликвидност от около 22%?

За пореден път искам да обърна внимание, че тези резултати не се случиха от само себе си, нито паднаха от небето. Всичко това, на което сме свидетели днес, е резултат от дългогодишни последователни усилия както на Българската народна банка за формиране на буфери и запазване стабилността на системата, така и на разума и усилията на всеки един от вас. Благодаря ви, скъпи колеги!

Кризата не можа да ни отклони от стратегическите задачи, които стоят за решаване пред нас – да бъдем конкурентни, да предоставяме необходимите на гражданите и бизнеса услуги, да бъдем иновативни и в авангарда на държавите от ЕС с оглед на изискванията на бъдещето.

В една от най-бързо развиващите се области, платежните системи, през 2010 г. България отбеляза значително развитие. Приключи обединяването на двата най-важни платежни оператора БОРИКА и Банксервиз. От 1 февруари стартирахме националния системен компонент на TARGET2 (TARGET2-BNB). Присъединяването на националната банкова общност към TARGET2 е важен етап в интегрирането с платежната система на еврозоната, като осигурява на участващите банки възможност за изпълнение на преводи в евро в реално време при изключително ниска цена. Успоредно със стартирането на TARGET2 и развитието в областта на големите плащания, от 1 февруари започна работа и системата за обработка на клиентски плащания в евро – BISERA7-EUR. Системата обработва плащания в евро съгласно стандартите на SEPA. С внедряването на TARGET2 и BISERA7 за банките и техните клиенти е осигурена надеждна и сигурна инфраструктура за обработката на малки и големи плащания в евро. Тук бих призовал онези от вас, които по една или друга причина още не са го направили, да се възползват от предимствата, които би им донесло присъединяването към двете системи.

Най-прекият, масов и ежедневен допир на обществото с банковата система е посредством обслужването на гражданите и бизнеса с монети и банкноти. Голямото събитие през тази година беше въвеждането в експлоатация на новия Касов център на БНБ в гр.София. Касовият ни център е едно от най-модерните съоръжения за съхранение и обработка на банкноти и монети в системата на ЕСЦБ, с най-високи изисквания за сигурност и удобство за обслужваните банки и специализирани компании. С него БНБ реализира и отговорностите си за дистрибуция на банкноти и монети и за унищожаване на негодните платежни средства. В новооткрития касов център БНБ продължава да предоставя стандартни услуги с банкноти и монети на своите клиенти. Но тук е мястото да споделя, че все по-често при нас постъпват жалби от граждани относно отказ от страна на банки да обменят повредени български банкноти или за получени такива при теглене от терминални устройства (ATM). От това се налага изводът, че банките не прилагат стриктно изискванията на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите. Очакваме всички банки да предприемат необходимите действия от тяхна страна за пълното прилагане на изискванията на Наредба № 18. Дружеството за касови услуги вече работи на пълни обороти и предоставя евтини, качествени и много конкурентни услуги. Тези от вас, които все още не се възползват пълноценно от него определено губят.

Както навярно всеки от вас ще се съгласи, надзорната политика на БНБ съвсем не отговаря на представата за „регулативен комфорт”, както наскоро се опитаха да я определят критици без покритие. Българската банкова система е една от най-строго и консервативно регулираните в рамките на целия ЕС.

Последователната антициклична политика на БНБ първо стимулира натрупването на капиталов ресурс и ликвиден потенциал за посрещане на кризата, а после (от 2008 г. насам) бяха приложени редица мерки за подпомагане на ликвидността и облекчаването на кредитния процес. През 2010 г. нашият надзор продължи с „фината настройка” на регулациите и много внимателното отношение на БНБ към процесите, протичащи в кредитните институции. И през следващата година ще продължим с постепенното въвеждане на всички нови изисквания и препоръки на европейското законодателство и Комитета на европейските банкови надзорници, като отчитаме най-добрите практики. Въпрос на дни е появата на нова наредба относно принципите за формиране на възнагражденията в банките, които да отчитат поетите от тях рискове.

Не на последно място по важност, в днешния празничен ден не бива да крием и нашите тревоги. Кризата освен друго предизвика негативни обществени настроения, свързани с банките. Независимо, че нито 1 лв. на българския данъкоплатец не беше похарчен за спасяване на банки и би било нечестно българските банки да бъдат поставяни до онези, в които много правителства и централни банки все още наливат пари, ние следва да си даваме сметка за тези нагласи. Един кратък списък изглежда така:

„банките са виновни за кризата и освен това не показват съпричастност към бизнеса в тези тежки времена”;

„лихвите и таксите в България са високи”;

„банките се радват на регулативен комфорт” и т.н., и т.н.

Имаме ли основания да очакваме скорошното разсейване на подобни нагласи? И какъв е нашият отговор?

Проблемът не е еднозначен, защото при голяма част от гражданите се наблюдава дефицит на финансова грамотност. Други не проявяват достатъчно отговорност в управлението на собствените си пари. Съгласен съм с вас, когато се възмущавате от липсата на обективност в голяма част от критиките към търговските банки. Но не можем да променим хората. Важното е да направим всичко възможно, за да сме максимално коректни към своите клиенти. Тук голяма роля можете да играете вие, като оптимизирате бизнес практиките си, свързани с обслужването на клиенти. Който не работи, той не греши! Но е важно грешките да се признават и бързо да се отстраняват. Според нашите анализи, в огромното мнозинство от случаите, сигналите и жалбите, постъпили при нас в БНБ, теоретично са могли да бъдат разрешени още на място, в клоновете и отделите на вашите банки. Без да стигат до централните управления и изпълнителните директори на институциите.

Искам да подчертая, че БНБ е заявила своята позиция за отношенията между търговските банки и техните клиенти отдавна, много преди това да се превърне в „гореща” тема в медийното пространство. Позволете ми да завърша моето изказване буквално със същите думи, с които направих това тук пред вас точно преди 4 години (тогава, през 2006 г., банкирането преживяваше възход и още никой не говореше за криза и трудности в изплащането на кредити):

„... в интерес както на потребителите, така и на банковата индустрия е между двете страни да се установят дългосрочни отношения, изградени на основата на прозрачност на ценообразуването на финансовите услуги и на стриктно изпълнение на задълженията и от двете страни.”

Позволете ми на финала от името на Управителния съвет на БНБ и лично от мое име да поздравя всеки един от вас по случай професионалния празник на банкера – 6 декември! Пожелавам ви успешна 2011 г. и много здраве – във вашите семейства и в балансите на управляваните от вас банки!

Честит празник, колеги!


Изтегли DOC (76 KB)