logo
Skip to content

Реч на управителя на Българската народна банка Иван Искров пред 40-ото Народно събрание на Република България по повод преизбирането му за втори мандат, 28 май 2009 г.

Уважаеми господин председател на Народното събрание,

Уважаеми дами и господа народни представители!

Позволете ми преди всичко да благодаря за това огромно доверие от 165 гласа „за”, което е повече от две трети от броя на народните представители и практически означава конституционно мнозинство. Благодаря за убедителната подкрепа, която дадохте на БНБ и управителя й Иван Искров в този момент. Приемам това изключително доверие като огромен ангажимент върху моите плещи и върху тези на моя екип за поддържането на финансовата стабилност на Република България и през следващите шест години. Така отговорно приех решението на парламента и през 2003 г., когато бях избран за първи път за управител на централната банка. Тогава изразих своето дълбоко убеждение, че финансова стабилност и икономически растеж в страната може да има единствено при наличие на траен политически консенсус по отношение на основните въпроси на икономическата, финансовата и надзорната политика. Горд съм с този парламентарен консенсус и искам на висок глас да изразя своята благодарност. През целия си първи мандат съм имал привилегированото положение на един от малкото управители на централни банки в и извън Европейския съюз, чиято политика е била подкрепяна от три последователни парламентарни мнозинства - започвайки от християндемократическо мнозинство, минавайки през либерали, и към днешна дата парламент, доминиран от социалисти и социалдемократи. Този впечатляващ държавнически консенсус съм подчертавал винаги в множеството си изказвания и дебати на международни форуми и в двустранни срещи с водещи финансови фактори от европейски и световен мащаб. Винаги съм получавал възхищение към моята страна, тъй като не са много държавите, които могат да се похвалят с такъв консенсус, когато става въпрос за финансовите фундаменти на страната. Това е възможно само при съгласие.

Уважаеми госпожи и господа народни представители,

преди шест години в тази зала казах три ключови думи, с които ще се постарая да се запомни моята работа в централната банка – независимост, прозрачност и предвидимост. Днес се изправям пред вас и с чиста съвест искам да отчета, че през целия си мандат спазвах тези принципи.Това са принципи не само в моята работа, но и принципи в дейността на всички централни банки по света. И споделям едно лично чувство – бях готов да напусна институцията на 10 октомври с изпълнено чувство за дълг, с чувство на удовлетворение от свършената от мен работа. Но получавам, уважаеми дами и господа, тази подкрепа с конституционно мнозинство, за която още веднъж сърдечно благодаря. И днес отново искам да заявя, че и вторият ми мандат ще бъде подчинен на същите принципи, на това златно правило, за което току-що говорих – независимост, прозрачност, последователност. Искам да обърна внимание, тъй като вероятно ще има и други конфигурации в следващото Народно събрание, че не съм допускал никаква политическа намеса в дейността на банката. И искам категорично да заявя, че няма да допусна такава намеса независимо от някои заявки – наблюдавам внимателно всички изказвания в последните дни в медиите, ако щете в предизборните кампании – няма да допусна политическа намеса в работата на БНБ и в следващия ми мандат.

В същото време искам да декларирам, че както съм работил досега с всички български институции и всички легитимни политически субекти и техни представители, независимо от коя част на политическото пространство са – дали са от дясно, крайно дясно или ляво, до центъра, така и занапред те винаги ще са добре дошли в централната банка да обсъждаме всякакви проблеми, стига това да бъде в интереса на стабилността на нашата държава, в частност на банковата система.

Уважаеми дами и господа, накрая и в контекста на всичко, казано не само от мен, но и от уважаемите колеги оратори преди мен по време на дебата, смятам, че най-важното е да има предсказуемост в този момент. Предсказуемост, тъй като светът изобилства с агресивни спекулативни играчи, а ролята на БНБ е да гарантира финансовата стабилност на страната и здравината на строго регулираната ни банкова система. Изключително важно е в момента да бъдем предсказуеми не само избирайки управител, но и показвайки ясно нашите ангажименти по отношение на основния режим – монетарния режим на страната. Това е нашият валутен борд, фиксираният курс и трябва да е ясно, че по тази тема не може да има никакви колебания, никакви промени и че не може да се поставят никакви въпроси нито в инвестиционни банки в Лондон или Ню Йорк, нито където и да е тук, в нашата скъпа Татковина.

Поради това, уважаеми дами и господа, след консултация с Правната дирекция на Централната банка, която не ме е подвела нито веднъж за шест години, не е подвела и моя предшественик – тълкувайки закона в светлината на устава на Европейската централна банка и европейската система от централни банки, който е неразделна част от Договора за Европейския съюз от Маастрихт от 1992 г., споделям с вас своето дълбоко убеждение, че няма никакво юридическо основание за притеснение за избора и на подуправител на централната банка, който аз ще направя незабавно в името на предсказуемостта и стабилността на институцията. Само след минути ще депозирам в канцеларията на председателя на Народното събрание предложение за подуправител – ръководител на управление „Емисионно”, чийто мандат изтича заедно с моя мандат.

Благодаря ви, уважаеми дами и господа, за доверието, което получих. Ще се постарая по никакъв начин да не давам основание нито един от вас, който е гласувал за мен, да се притеснява или срамува от това свое действие през следващите шест години.

Благодаря ви за вниманието.

_______


Изтегли DOC (49 KB)