logo
Skip to content

Реч на г-н Иван Искров, управител на БНБ, по повод 130-годишнината на Българската народна банка, София, 12 юни 2009 г.

Уважаеми господин Президент на Република България,

Уважаеми господин Президент на Европейската централна банка,

Ваше Високо преосвещенство,

Ваши превъзходителства,

Уважаеми дами и господа народни представители и министри,

Уважаеми гости,

Дами и господа,

За мен е висока чест и привилегия да Ви приветствам с топлото българско „Добре дошли” на кулминацията в поредицата от прояви, с които Българската народна банка отбелязва знаменателната 130-годишнина от своето основаване. Първата дата в това дълго за новата история на България летоброене е 25 януари 1879, когато е основана централната банка на възстановяващата своята държавност свободна България. На 6 юни същата година правителството на страната внася изискващия се за банката капитал и е извършена първата транзакция. Така Българската народна банка слага началото на своята дейност и става завинаги част от съдбата на нашия народ.

Статистиците биха отбелязали, че нашата институция е тринадесетата по ред на основаването си национална централна банка в света. В национален план обаче БНБ става не просто първата българска публична институция в изпълнената с възторг атмосфера на освободеното ни Отечество. През следващото столетие Народната банка се превръща в неделима част от изпълнената с драматизъм съдба на българския народ. Каквито и тежки удари да е понасяла след Освобождението нашата страна, БНБ е поемала своята част от националната болка и отговорност и с достойнство е споделяла народната неволя. Колкото пъти Родината ни е възкръсвала от пепелта за нов национален подем, толкова пъти Народната банка достойно и ненатрапчиво е поемала своята институционална отговорност и е стояла в основата на икономическия ни възход. През цялата следосвобожденска история, през всичките тези 130 години и до днес БНБ е част от неизменния стремеж на българите за свобода и независимост.

Нещо повече, гарантираната независимост на БНБ, която върви ръка за ръка с отговорността за финансовата стабилност у нас, се превръща в символ на държавно достойнство и институционален авторитет. Това е така и днес и за мен е чест и удовлетворение да споделя пред целия български народ, че в период на световна финансова криза и липса на доверие, в период на незапомнени глобални икономически турбуленции в България не се наложи нито една банка да бъде принудително капитализирана от държавата, каквато е ситуацията в много от най-развитите пазарни икономики. Въпреки че сме малка страна и погледът на някои световни медии се обръща към нас, воден предимно от негативни очаквания, истината е, че днес финансовата система на България е синоним на стабилност, предвидимост и спокойствие. В основата на изненадващата за някои стабилност стои непоклатимият валутен борд и провежданата от Българската народна банка политика на строги регулации и стриктен банков надзор.

В навечерието на избори за 41-во Народно събрание и понякога безсмислена политическа конфронтация съм длъжен да подчертая, че огромна заслуга за финансовата стабилност и предвидимост у нас има постигнатият траен политически консенсус между основните политически партии. От изключителна важност за стабилността на финансовата система е съгласието и последователната политика на три поредни парламентарни мнозинства през последните 12 години. Много наши международни партньори са изразявали приятната си изненада и учудване, когато ги информирам, че в три поредни парламента, последователно доминирани от християндемократи, либерали и социалисти, е налице ясен и категоричен консенсус в подкрепа на независимата и добре работеща централна банка, на валутния борд и фиксирания курс на българската национална валута. Такава ангажираност и последователност вярвам, че ще видим и след 5 юли от новоизбраното Народно събрание и излъченото от него правителство. България е само една, уважаеми дами и господа, и интересите на народа ни не следва да бъдат подчинявани на тяснопартийни интереси и интриги.

Днес бих искал пред вас отново да повторя думите си, изречени пред конституционното мнозинство от народни представители, преизбрали ме само преди няколко седмици1. Искам ясно да заявя, че ще направя всичко според силите си независимостта на БНБ и нейната отговорна работа, посветена на стабилността и предсказуемостта, да бъдат гарантирани и занапред. Като управител на БНБ, натоварен с огромна, макар и често невидима за широката публика отговорност, бих искал да изразя категоричната си убеденост, че не може да има никакви експерименти с централната банка на Република България и нейните основни функции и задачи нито в национален, нито в международен план. Всичко, което ние в Народната банка говорехме през годините, се потвърди – експертите на БНБ се оказаха точни в своите прогнози и успяхме в максимална степен да допринесем за подготовката на своята страна за световната икономическа криза. Днес банковата ни система има силни буфери срещу кризата и бъдещи загуби – защити, които бяха внимателно, целенасочено и продължително изграждани през последните години.

Независимо че България е малка страна и като такава често е подценявана, днес вече е ясно, че у нас има институции, чиито професионален капацитет заслужава изключително висока оценка. За по-малко от 20 години, в рамките на само едно поколение, българското общество направи колосална промяна, която ние, съвременниците, много трудно можем да оценим безпристрастно и всеобхватно поради близката времева дистанция. От самото начало на този исторически процес на завръщане в европейското икономическо и културно пространство, към което принадлежим по право, по призвание и по желание, БНБ работи упорито и всеотдайно с целия си експертен капацитет. Като управител на институцията и пред толкова много гости за мен е гордост да споделя, че от 2003 г., когато поехме своите отговорности в процеса на евроинтеграция, до днес срещу работата на БНБ няма нито една критика. Бих се радвал всеки един от българските политически и бизнес лидери да работи така, че към страната ни да няма нито една основателна критика в областите, за които те отговарят.

Уважаеми дами и господа,

Позволете ми в края на своето слово да изкажа дълбоката си благодарност към тези, без които бих се чувствал като генерал без армия. Не би било възможно огромните отговорности, възложени на централната банка, високите очаквания на нашето общество към БНБ да бъдат посрещнати без тихия, но тежък и високоотговорен труд на стотиците служители, експерти и ръководители в БНБ. Благодаря Ви, скъпи колеги!

Давайки своя принос към подготовката за достойно членство на България в ЕС, през 2007 година нашата институция стана член на Европейската система от централни банки и с труд и постоянство се превърна в градивен елемент от работния процес на Съюза. Позволете ми, уважаеми дами и господа, в този момент да изразя своята лична признателност за подкрепата на колегите от другите централни банки на Общността. Не мога да не отбележа топлото приятелско отношение на президента на ЕЦБ и на човека Жан-Клод Трише и да му благодаря за подкрепата, която във всеки един момент съм чувствал от негова страна. Няма как да бъде забравена приятелската ръка, на която винаги можеш да се опреш.

Благодаря на всички приятели и партньори на Българската народна банка!

Дами и господа, благодаря Ви за вниманието.

_______

1 171 народни представители са присъствали на заседанието: „за ” – 165, „против” – 6.


Изтегли DOC (47 KB)