logo
Skip to content

20 лева, 2005 г.

Първата българска възпоменателна банкнота

На лицевата страна на банкнотата е изобразена символика на БНБ: стилизирани елементи от сградата на БНБ, емблемата на БНБ и други многоцветни фонови мрежи с подходяща структура, винетки, розетки, аналогични на банкнотите от първите емисии на БНБ.

На обратната страна на банкнотата е поместена реплика на първата българска банкнота с номинална стойност 20 лева, емисия 1885 г., запазената стара сграда на БНБ, скулптурно изображение на седнала женска фигура, използвано при банкнотите от 1 и 2 лева, емисия 1920 г., и държавният герб на Княжество България.

Технически параметри

Номинална стойност - 20 лева.

Размери - 134 х 74 мм.

Основен цвят – лилав.

Хартия - тонирана в бледолилаво.

Тираж на банкнотата - 250 000 броя.

Автор на дизайна на банкнотата - Кирил Гогов.

Защитни елементи

Воден знак - полутоново изображение на изправен лъв.

Електротипен воден знак - инициалите “БНБ”.

Антикопирна ивица, състояща се от:

защитен елемент Varifeye®, представляващ прозорец в хартията, през който върху бяла подложка се виждат числата „20”, а върху черна подложка се появяват диагонални ленти;

холограмно изображение на числото „20”, което пулсира в различни цветове при накланяне на банкнотата;

емблема на Българската народна банка с холограмен ефект.

Осигурителна нишка - вградена в хартията лента с негативен минитекст „БНБ 20”, частично излизаща от обратната страна на банкнотата и променяща цвета си от лилав в зелен.

Регистър на проглед – изображение на числото „20” се оформя в правоъгълно шахматно поле при наблюдение срещу светлина.

Мастило с променящ се цвят (OVI) – числото „20” в долния десен ъгъл на лицевата страна на банкнотата променя цвета си от лилав в зелен при промяна на ъгъла на наблюдение.

Знак за незрящи граждани – релефно изображение на два кръга, разположени един над друг.