logo
Skip to content

Нова серия български банкноти

Българската народна банка пусна в обращение нова серия банкноти. Общият дизайн и основните елементи на банкнотите от новата серия се запазват без съществени изменения спрямо банкнотите, които са в обращение. Промените в банкнотите от новата серия произтичат основно от въвеждането на нови защитни елементи.

Банкнотите са законно платежно средство, считано от:

4 септември 2020 г. - 5 лева, емисия 2020 г.;

12 юни 2020 г. - 10 лева, емисия 2020 г.;

20 март 2020 г. - 20 лева, емисия 2020 г.;

1 ноември 2019 г. - 50 лева, емисия 2019 г.;

28 декември 2018 г. - 100 лева, емисия 2018 г.